Krátce, rychle a výstižně…

Přiznání státu: Děláme protipopulační politiku.

Důchodová komise ve svém posledním materiálu přiznává, že stát nezamýšleně provádí protipopulační politiku.

… Cílem opatření je také částečné odstranění a zmírnění nezamýšlených kontraproduktivních
protipopulačních prvků obsažených v současném důchodovém systému …

Musím souhlasit. Pro mnohé toto není vůbec žádnou novinkou. Číst to přímo z oficiálních materiálů je však smutnou satisfakcí. Jaké tedy navrhuje komise řešení?

Tabulku a určovat výši odvodů důchodového pojištění podle počtu dětí.

Počet dětíŽádnéJednoDvěTřiČtyři a více
Zaměstnanec %7,506,505,002,500,00
Zaměstnavatel %21,5021,5021,5021,5021,50
Celkem %292826,52421,5

Byli byste pro? Byl bych pro? V případě, že by nebyla absolutně žádná jiná reálná možnost, jak přesvědčit ostatní o nutnosti jiné důchodové reformy, pak ano. Skutečný problém to neřeší. V celkovém kontextu věci mi to přijde o trošinku více spravedlivé, než současný stav. Dnes jsou ti, kteří “produkují” daňové poplatníky spíše celkově znevýhodňováni.

Podobné hraní s parametry považuji za úkrok stranou. Lidé nejsou daňové krávy. Motivovat lidi procenty k zakládání rodin je směšné.

Stát ve kterém bych chtěl žít si občany nepěstuje. Už jen proto, že tohle státy moc dobře neumí.

Komentář k argumentům MŽP k vyšším daním za převod vozidel. Proč to dělají?

Převod starších aut bude zpoplatněn, zdražen a zdaněn. Vláda odsouhlasila věcný návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností, který mimo jiné počítá do budoucna se zpoplatněním registrace a první přeregistrace vozidel s emisní třídou EURO 3. Soudil bych, že když měním zákon, musím to být schopen vysvětlit. Nejsem-li schopen dobře odpovědět, pak ho nemám co měnit a věci mají zůstat při starém. I dobrá změna systému sebou automaticky přináší negativa a změna pro změnu je tedy jedna z nejhorších možných činností, kterou může kdokoliv dělat.

MŽP dalo dohromady argumenty, proč se tak stalo. Podívejme se na ně. Odpoví nám na zásadní otázku “Proč?”.  Výroky MŽP zeleně. 

Předem je třeba zdůraznit, že poplatek není žádnou novinkou, funguje už od roku 2009 a hradí se při první registraci nebo první přeregistraci vozidla v emisní třídě starší než EURO 1, EURO 1 a EURO 2. Platí se vždy pouze jednou a informace o jeho zaplacení se zapisuje do technického průkazu. Pokud vejde v platnost nový zákon, bude se nově zpoplatňovat i třída EURO 3, což představuje zhruba 12 a více let stará vozidla. Změny, jež nastávají ve výši poplatků: Za EURO 1 a starší se bude platit 10 000 Kč, za EURO 2 to bude 5000 Kč a za EURO 3 pak 3000 Kč.

Že existuje něco obdobného, není argument pro ani proti. Jedná se o diskriminační opatření vůči části populace, která preferuje starší auta nebo si nemůže dovolit novější.

Cílem navrhovaných změn v poplatcích je, aby lidé nenakupovali starší vozidla s vyššími emisemi, vyšší poruchovostí a možností vzniku dopravních nehod. Tedy aby docházelo k postupnému omlazování vozového parku, jehož průměrné stáří je podle dostupných údajů v ČR více než 14 let. Stav ovzduší se dle Zprávy o životním prostředí za rok 2013 dlouhodobě nelepší a navrhované změny v cenách poplatků za emisní třídy jsou jedním z mnoha kroků, jak tento neuspokojivý stav ovzduší zlepšit.

Emise jsou jediný skutečný argument, očekával bych tedy velmi podrobné číselné podepření, ale nemohu ho nikde ve zprávě najít. Vyšší poruchovost je problém majitelů. Dopravní nehody souvisí se stářím vozidla. Se stářím souvisí tragičnost dopravních nehod. Také nedoloženo.Průměrné stáří je divný údaj, asi by pomohl více medián.  Stav ovzduší se nelepší. Opět bych očekával, že bude vyčísleno, jak přesně za to mohou stará auta, která mají EURO 3.

Zajímavá je i hlubší úvaha.

Proč je občan veden k nepoužívání starých věcí?

Dobře spořit v naší zemi peníze téměř nelze (např. vinou nízké úrokové míry), spořit na tom, že nevyhazuji staré věci, případně na tom, že je předám dalším lidem, se také zpoplatňuje. Úředníci MŽP asi zapomněli, že nejlepší formou recyklace je to, že něco prostě nevyhodím a nemusí se to vyrobit znovu. Místo toho si občané můžou koupit jiné věci. Tím také podpoří výrobu či služby.

Tímto krokem MŽP zároveň plní platné nařízení vlády P. Nečase (tzn. vlády ODS a TOP09) z 9. listopadu 2011, podle nějž mělo spolu s MPO předložit do roku 2012 návrh na zpoplatnění emisní třídy EURO 3 a aplikovat jej už v roce 2013.

Aha. Takže teď se nám Nečas hodí a nezbude než pokračovat s jeho politikou?

Důležité je také upřesnit, že tyto změny by dle nového odpadového zákona o výrobcích s ukončenou životností měly začít platit až v roce 2017, tedy v té době se bude jednat už o 12-16 let staré automobily, rozhodující pro výši poplatku je však emisní třída. Předpokladem je schválení nového zákona Parlamentem ČR a podpis prezidenta.

Žádný argument.

MŽP nenavrhuje tzv. “plošnou silniční daň”, jakou mají ve většině evropských států EU28 a která by znamenala zásadní sociální zátěž. Např. na Slovensku platí za znečištění ovzduší každý, kdo si pořídí auto, principem každý znečišťovatel platí. Výše poplatku se určuje dle výkonu motoru. Nejnižší poplatek na Slovensku tak činí v přepočtu zhruba 4600 Kč (vozidla 80-86 kW).

Argument typu “jinde je to ale o hodně horší” . Hm. Tak třeba v Ugandě vláda podporuje vraždy homosexuálů. Co z toho vyplývá pro naši vládu? Pevně doufám, že nic.

Zpoplatnění emisní třídy EURO 3 (a postupný přechod k vozům s EURO 4 a vyšším) povede k poklesu emisí oxidů dusíku a jemných prachových částic u naftových motorů. U benzínových očekáváme pokles emisí těkavých organických látek a oxidů dusíku.

Očekával bych měřitelný cíl, odhad toho, co se skutečně stane, a důsledky, pokud se tak nestane. Soudě dle grafu ze Zprávy o stavu životního prostředí z roku 2013 se v současné době neobjevuje žádný dramatický trend v nárůstu emisí, který by zdůvodnil nutnost rychlé akce bez precizního zdůvodnění.

emise

MŽP také vychází ze zkušeností z roku 2009, kdy byl podle zákona o odpadech zaveden poplatek při registraci vozidel, které ukázaly, že zavedení poplatku významným způsobem snížilo počet registrovaných ojetin s horšími emisemi v ČR. V roce 2008 bylo registrováno 230 974 ojetých aut a v roce 2009, kdy vstoupila v platnost novela zákona o odpadech a byl zaveden poplatek za auta tehdy stará 8 let, to bylo už jen 144 602, tedy došlo k poklesu o víc než 37 %.

Ano, když něco zpoplatníme, zcela pochopitelně poklesne počet lidí, kteří to využívají.

Od poplatku jsou osvobozeni těžce tělesně postižení, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P, nebo osoby, které získají vozidlo v dědictví nebo při rozvodu (po doložení rozhodnutí soudu).

V předminulé verzi tohoto zákona docházelo k čachrům s převáděním zadarmo pomocí karty invalidy, ale to už snad tentokrát nepůjde. Výjimky mívají zajímavé a nečekané dopady.

MŽP pak také tvrdí, že toto není daň. Jistěže je. Jedná se o povinnou platbu, bez protihodnoty.

Odpovědělo tedy MŽP proč? Jsou argumenty pro změnu, která vytáhne převážně nízkopříjmovým lidem z peněženky další peníze, měřitelné, prokazatelné a odůvodněné?

Soudím, že ne. Jsme svědky dalšího drobného utažení šroubů a navíc naprosto zbytečného.

Toto bych nepodpořil.

Fanděte inflaci s ČNB

Od propagace státních institucí, v duchu komerčního marketingu, by se mělo okamžitě upustit. Stát není firma. Úřady se nemusí a nemají občanům prodávat. Státní instituce si nemají co dělat PR. ČNB to dělá pravidelně, psal jsem o tom již zde.

Přišel hokejový šampionát. Kreativci rozhodli využít příležitosti a podojit rozpočet. Nicméně video s názvem “fanděte s námi 2% inflaci”, to je  už opravdu výsměch občanům. Komentovat obsah videa snad ani nelze. Chcete-li si potvrdit názor, že vládci našich peněz, si o nás myslí, že jsme banda pitomců, podívejte se sami. Pokud máte pocit, že to s námi myslí dobře, podívejte se tím tuplem.

A jaké jsou dopady ztráty hodnoty peněz? Krom toho, že imaginární bussinesmenka (jaký to češtinářský patvar – podnikatelka či továrnice je přirozenější) Adéla zaměstná Jáchyma? Třeba u nás v kraji se děje toto:

Kuchyňské nádobí, elektronika, čaj a káva i některé potraviny ze Zlínského kraje postupně zdražují, některé dokonce až o polovinu

Vlaječku ČNB si na auto opravdu nedám.

Marian Jurečka dramaturgem

O čem naše vláda jedná –  Propagační kampaň sladkovodní akvakultury ve veřejnoprávní televizi

Známý rybář bude objíždět tuzemské rybníky a nádrže, aby ulovil některou z tradičních českých ryb. A kuchař na břehu nabídne recept na její úpravu. Takový je koncept nového seriálu, který chystá ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou televizí (ČT). O projektu za 4,5 milionu korun, na který mají jít ze 75 procent evropské peníze, bude ve středu rozhodovat vláda.

Neskutečná pitomost. Po krachu předchozích projektů na vnucení nějakého produktu domácím spotřebitelům přichází další jeden. Ano, jde jen o 4,5 miliónu korun. Jde mi však o symboliku plýtvání veřejných peněz. X-krát to k ničemu nevedlo. To nám ale nevadí, kuchař si s tím poradí! Pan Jurečka si prostě s penězi daňových poplatníků vytře zadek. V přímém přenosu. Naprosto nepokrytě.

“Po předcích jsem zdědil zdravý selský rozum.” tvrdí o sobě pan ministr.

Obávám se, že tak jako Stanislav Gross zprofanoval slovo upřímně, tak Marian Jurečka definitivně zdiskredituje selský rozum.

Zdroj: Echo24+Vláda ČR

SPZ Holešov nedostane čmeláky ani rajčata

Před minulými krajskými volbami se veřejně diskutovalo co se bude dít s možná největší “strategickou” investicí v našem kraji – SPZ Holešov. Stála už hrubě přes 1,6 miliardy Kč a  dodnes je areál téměř prázdný.

Dnes i před 5 lety se psalo a píše, že investoři přijdou. Také se chlubilo těmito výhodami zóny:

  • Strategická poloha v centru EU
  • Připravenost páteřní infrastruktury
  • Výhodná cena pozemku (ca 50% tržní)
  • Technologický park

Evidentně to ale nestačí ani na stavbu skleníků. Z iDnes:

Dva investoři přišli s nápadem postavit moderní skleníky na celoroční pěstování zeleniny v prázdné průmyslové zóně v Holešově na Kroměřížsku. Oba nakonec svůj záměr přestěhovali jinam. Firma NWT už sklízí rajčata na Slovensku. A projekt, za kterým stojí František Čuba, vyroste na severní Moravě.

To je opravdu donebevolající. Nápad senátora Františka Čuby, Holešovská firma a výsledek? Nic.

Rada kraje za 2,5 roku práce a podpory premiéra Sobotky nedokázala se zónou nic udělat. Obávám se, že nejvíce dobře placené práce bez rizika a s odměnami za které se kraj stydí, přinesla tato zóna vedení krajské společnosti Industry Servis ZK, a.s. .

Už se nelze vymlouvat na krizi a další faktory. Postavení zóny v dané lokalitě bylo obrovskou chybou. Teď už se lze jen omlouvat daňovým poplatníkům, že jejích peníze byly vyhozeny komínem. Vedení zóny se před pěti lety ohánělo citáty slavného Zlínského podnikatele. Jistě si dokážete představit, čím by se oháněl Tomáš Baťa po pěti letech takových výsledků.

Hejtman Mišák ale není Baťa. A jeho peníze to bohužel nejsou …

Vládní pomoc uprchlíkům

Má uprchlíkům pomáhat vláda? Jaké to bude mít dopady? Jaká jsou jiná řešení?

Vláda dnes jedná o pomoci uprchlíkům v oblastech s ozbrojenými konflikty, humanitárními či přírodními katastrofami. Jedná se o poslání 60 milionů korun převážně OSN. Jde o téměř symbolickou částku a její poslání či neposlání zásadně schodek státního rozpočtu neovlivní.

Přesto bych hlasoval proti. Ne proto, že by se uprchlíkům nemělo pomoci. Mělo. Ale úplně jinak. Tato akce bude totiž vnímána převážně symbolicky.

Česká vláda hospodaří s majetkem občanů České republiky. Velmi zjednodušeně řečeno je v pozici představenstva “bytového družstva”. Má se starat o svůj dům, k tomu bylo zvolena. Čeští občané totiž platí tomuto družstvu velké příspěvky. Zdaleka ne všichni v domě mají zrekonstruovanou koupelnu a krásná nová okna, jako ti v horních patrech. Někteří jsou rádi, že jim po návštěvě exekutora zbyly alespoň dveře.

Tyto a jim podobné akce pak právě takoví lidé vnímají velice špatně. Na nás zapomínáte a cizím pomáháte? Na naše postižené sbíráme vršky od plastových lahví? A nějakým “muslimákům” peníze pošlete? Ano, často jsou takové stížnosti xenofobní, rasistické. Smutné je, že přes veškerý pokrytý či nepokrytý rasismus mají vlastně v něčem pravdu.

60 miliónů korun je totiž symbol. Pro vládu je to symbol její štědrosti. Možná se na ně na mezistátních konferencích budou ostatní ministři více usmívat, případně dostanou formální poděkování. Pro mnohé z jejich “družstevníků” to však bude symbol toho, že na ně se tu kašle. Takové rozhodnutí je voda na mlýn lidem, kteří háží všechny “barbary” do jednoho pytle, a tohle pak využijí ve své propagandě. Oni jim pomáhají, chtějí je tu nasáčkovat! Dávají jim stipendia!

Myslím, že vláda by si měla uvědomovat frustraci části obyvatelstva a jednat podle toho. V této chvíli, kdy roste nejistota, je třeba lidi sjednocovat – i symbolicky.

Máme se tedy na uprchlíky vykašlat? Vůbec ne. A jak tedy uprchlíkům pomoci? Stejně jako dokázali naši občané DOBROVOLNĚ pomoci Nepálu, kde se za několik dní nasbíralo 31 miliónů korun, na pomoc zemím postiženým vlnou tsunami poslali čeští občané dobrovolně 360 miliónů korun, na pomoc Haiti se poslalo 130 miliónů. Chce-li jít vláda příkladem, ať pošle své osobní peníze.

Pak se může premiér ukázat v televizi a osobně vyzvat občany, aby uprchlíkům pomohli, protože on to považuje za důležité. Před takovou odvahou bych smekl klobouk.

 

Krajské poklady

Zlínský kraj odměnil poctivého nálezce železného meče z doby laténské 10 000 Kč. Radní tak učinili nad rámec zákonné odměny. Myslím, že udělali dobře a takový postup chválím.

Pan Brázdil z Holešova náhodou nalezl v zemi meč. Okamžitě to ohlásil. Dle zákona o státní památkové péči paragrafu 23, nálezy v zemi patří kraji. Pokud učiníte nález náhodou a neprovádíte archeologický průzkum, pak máte nárok na odměnu až do výše 10 % z odhadované ceny. Tu krajský úřad také uznal a činí 1100 Kč, což je dle mého názoru spíše malá částka za něco tak vzácného.

Podobný případ se stal před nedávnem také v Jihomoravském kraji, kde za zlatý poklad v hodnotě 1,5 mil. Kč dostali nálezci 20 000 Kč (a byli docela dlouho ponecháni v tmách zda vůbec něco dostanou).

Je zvláštní, že nálezci vzácných archeologických artefaktů jsou ponecháni kompletně ve tmách, zda nějakou odměnu vůbec dostanou (zákon stanovuje horní hranici, úřad nemusí nikomu dát nic) a pokud jim je prokázáno, že dělali “nepovolený” archeologický výzkum, tak to může být i na pokutu. Ochrana kulturního dědictví (hlavně památkáři) je u nás pro vlastníky nadměrné břímě a místo pozitivní motivace je častěji využívána motivace negativní (pokuta, odebrání, povolení, povinnost).

V tomto konkrétním případě jihomoravský kraj budoucím nálezce pokladů spíše odradil.

Zlínský kraj udělal daleko vstřícnější krok. A to je dobře!

Právo na divočinu?

Má každý občan právo na „divoký“ les? Nedopusťme další plíživé vyvlastnění majitelů půdy.

Z dnešních novin:

Ekologové chtějí najít v České republice nové území o rozloze asi 1000 hektarů, které by se mohlo v budoucnu stát divočinou. Ta by se navíc měla co nejvíce zpřístupnit široké veřejnosti. … Každý okres by měl mít minimálně jedno území s divokou přírodou.

Hnutí Duha, sponzorované Norskými fondy a podporováno Masarykovou univerzitou nám tento rok zahajuje projekt Česká divočina. Ten má zajistit, aby v naší zemi zásadně vzrostl počet území, do kterých člověk nesmí zasahovat. Na předběžném seznamu vhodných území se ocitly i Beskydy.

 Aktivisté se nepřímo inspirovali nedávnou studií Spolkového úřadu pro ochranu přírody v Německu. Podle ní by se na území Německa měly rychleji rozšiřovat plochy ponechané přírodnímu vývoji bez zásahů člověka. Pro dvě třetiny Němců je příroda bez lidských zásahů lepší než upravená krajina.

U nás se zajištění společenské poptávky bude věnovat Masarykova Univerzita –  “Připravujeme reprezentativní výzkum, kterým ukáže, jak se Češi dívají na divokou přírodu a přírodní rozmanitost. Zajímá nás také, jaké společenské skupiny a v jakých případech mají zájem podpořit ochranu volné přírody,” říká Jan Krajhanzl z Fakulty sociálních studií na MU.

Můžeme tedy sledovat počátek nové činnosti placené z veřejných peněz. Ta zprvu dá práci jen aktivistům Hnutí Duha. Podpora bude trvat a tak aktivistům nebude stačit jen mzda, cestovné a příjemné povídání. Budou chtít výsledky, nebýt zbyteční. Budou lobbovat, mávat výzkumy, sociologickými průzkumy a chtít prosadit větší státní ochranu přírody. Tím pravděpodobně dojde k další diskriminaci určité menšiny – menšiny majitelů půdy a lesů. Přeháním?

Vůbec ne. Už se to u nás v minulosti stalo. Majitelé pozemků v oblastech CHKO a NATURA 2000 nikdy za způsobená omezení odškodněni nebyli. Jejich hospodaření je limitováno a pozemky klesly na hodnotě.

Turisté (spíše obyvatelé měst) a ekologové užívají „divoké přírody“ na úkor majitelů půdy. Dle některých jsou kompenzací dotace na „rozvoj venkova“. Ty jsou ale divnou náplastí, která opět dá práci a peníze spíše lovcům dotací než poškozeným vlastníkům.

Existuje samozřejmě liberální, tržní a funkční řešení. Hnutí Duha vykoupí pozemky. Zjistí jaké to je debatovat s katastrálním úřadem a třeba dostanou svolení k „zpustnutí“ území.  Udělají si divočinu za „své“. Se skutečnou veřejnou podporou vyjádřenou věnovanými penězi. V USA tak třeba fungují nyní oblíbené „Vlčí rezervace“.

Jednoduché to není. Ale je to spravedlivé.

Najdou ale aktivisté opravdovou odvahu a nezvítězí u nich sobecká touha po jednoduchém řešení a cizím majetku?

O uprchlících v Politickém spektru

Debata o uprchlících v pořadu Politické spektrum.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-spektrum/video/

Marian Jurečka, marmeláda a selský rozum

Pan ministr zemědělství Marian Jurečka píše:

Po předcích jsem zdědil zdravý selský rozum.

Opravdu? Nedá mi to se nezeptat: A co další podpora biopaliv?

Dokážu si to vysvětlit – potěším Andreje Babiše, potěším zájmové skupiny, nějak se mi to vrátí, čert vem daňové poplatníky. Tento rozum je, pravda, spíše z kategorie “šelma sedlák” a nelíbí se mi, ale budiž.

Nyní však vidím odpověď pana ministra Lence Wimmerové a říkám si, zda si právě jeho předkové neťukají na čelo.

Lenka Wimmerová chtěla zjednodušit podnikání a pan ministr jí chce ucpat ústa dotační koblihou. Sledujte se mnou.

Před časem se objevil výborný text – Chtěla jsem prodávat marmelády aneb proč nemůžeme pomalu růst? V něm autorka shrnuje své zkušenosti se snahou si poctivě přivydělávat prodejem marmelád v ČR na farmářských trzích. Dodám, že ještě ani nemusela uvažovat nad elektronickou evidencí tržeb. Podstata článku je v těchto odstavcích:

U nás:
“Pak musím mít schválenou výrobnu. A už si píšu dlouhý seznam: Hygienická stanice, stavební úřad, požárníci, státní zemědělská a potravinářská inspekce. Všechny obvolávám, zjišťuji. Nejprve musím na hygienickou stanici. …”

Jinde:
“Večer skypuju s kamarádkou z Londýna. Popisuji zážitky z hygieny. Ona se diví. Víš jak je to tady? Tady jdeš na úřad, nahlásíš, že chceš vařit marmelády nebo péct koláče nebo sušenky nebo cokoli a oni se přijdou podívat na tvou kuchyň a když v ní nemáš zvířata a není špinavá, tak ti to dovolej‘. Zaplatíš padesát liber a můžeš začít.”

Co paní Wimmerové odpovídá Marian Jurečka?

Zdá se, že mu text napsali vyškolení technokrati. Ani se mi nechce věřit, že syn sedláků by prokázal takovou míru odtržení od problému, který paní Lenka řeší.

“Ministerstvo zemědělství podporuje výrobu a uvádění na trh kvalitních potravinářských výrobků, a to mj. prostřednictvím dotačních titulů. V současné době může Vámi plánované výroby marmelád v menším objemu produkce odpovídat v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2015 kapitola 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.”

Následují technické detaily a kontakt na Oddělení strategie a implementace osy I. Paní Wimmerová může dostat až milión korun! Marian je přímo bába Tutovka, chtělo by se jednomu říci. Milión! Malinká poznámka je, že dotace se vypisují až na podzim, takže něco možná bude teprve v sezóně 2016.

Pan ministr nás na závěr uklidňuje.

Závěrem mi dovolte Vás ujistit, že vnímám podporu malých, středních a začínajících výrobců potravin jako jednu ze svých dlouhodobých priorit v rámci agropotravinářského sektoru.

Chceš zjednodušit podnikání? Hmm. Tak tu máš dotaci! Na školení v administrativě, chtělo by se jednomu ironicky dodat. Jak totiž MZ problémy přeregulace skutečně řeší, jsem psal už tady.

Zda pan ministr má, nebo nemá selský rozum, si může každý odpovědět sám.

Já soudím, že současný překomplikovaný systém nejvíce poškozuje právě drobné podnikatele a drtí jejich iniciativu. Že to jde jinak, ví nejen v Británii, ale také například v Bavorsku. Třeba najdeme odvahu se inspirovat.