Připravil Jan Kalíšek.

Ne těchto stránkách Vás budeme seznamovat s našimi názory na elektronickou evidenci tržeb; s argumenty, proč považujeme tento nápad za veskrze špatný; s mýty, které se okolo tohoto citlivého tématu rojí jako houby po dešti.

Tvrzení a fakta o EET
TvrzeníFaktaZhodnocení
Na základě zkoumání existujících modelů evidování transakcí, byl shledán jako nejvhodnější systém model tzv. „fiskalizace“ v Chorvatské republice. (Důvodová zpráva k Návrhu zákona o evidenci tržeb, vláda ČR, květen 2015).Rozsah šedé ekonomiky v Chorvatsku je 28,4% HDP, v České republice 15,5% HDP, tj. téměř poloviční (Size and Development of the Shadow Economy of 31 European
and 5 other OECD Countries from 2003 to 201
3, Johannes Keppler Unversity, květen 2013).
V Chorvatsku stráví turisté ročně 64,4 milionů nocí při necelých 4,5 milionech obyvatel, v České republice 43,3 milionu nocí při 10,5 milionech obyvatel – v Chorvatsku je turismus relativně 3,7x významnější než v České republice.
Pokud by byly ostatní sociální a ekonomické podmínky podnikání stejné, skýtalo by zavedení elektronické evidence tržeb v České republice 7x menší potenciál zvýšení výnosů daní než v Chorvatsku.
Z dat je zcela zřejmě, že disciplína plátců daně je v České republice minimálně o 100% lepší, než v Chorvatsku. MF by se mělo inspirovat státy, kterým jsme sociálně a kulturně bližší, tedy státy na západ od nás, nikoliv zavádět zde zvyky a metody států východních.
„Očekáváme, že díky tomu vybereme přes dvacet miliard korun navíc.“ Andrej Babiš o potenciálu EET, HN 11. 5. 2015NKÚ odhaduje stínovou ekonomiku v ČR na 13,7 mld Kč (Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/17, Správa daně z přidané hodnoty a dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu, 2015). Potenciál zvýšeného výběru DPH při 100% odstranění stínové ekonomiky a sazbě 21% by tedy v ČR mohl činit maximálně 2,89 mld Kč. Celkovou tzv. mezeru DPH odhaduje NKÚ pro ČR na 104 mld Kč.EET zvýší výběr DPH pouze tam, kde nově dojde k vystavení platebního dokladu, tj. obě strany transakce se neznají a obávají se, že FÚ transakci odhalí (např. jedna strana je provokatér). Domníváme se, že takových transakci bude naprosté minimum na rozdíl od podmínek v Chorvatsku. Potenciál 2,89 mld Kč nebude naplněn a skutečný dopad na výběr DPH bude neprokazatelný.
MF by se mělo zaměřit na ostatní složky mezery DPH, které jsou způsobeny nízkou kvalitou jeho činnosti a proto je v moci MF je napravit (více viz. zpráva NKÚ).
Maximální výše vstupních nákladů souvisejících se zavedením elektronické evidence tržeb vč. nákladů na vybudování systému a nákladů spojených s jeho bezproblémovým náběhem (hardware, software, infrastruktura, modul pro účtenkovou loterii atp.) odhadována do cca 370 mil. Kč. (Důvodová zpráva k Návrhu zákona o evidenci tržeb, vláda ČR, květen 2015).
Personální náklady na elektronickou evidenci tržeb budou ve formě 300 zaměstnanců, software bude stát 50 milionů korun, roční provoz 180 milionů korun. (Generální ředitel finanční správy Martin Janeček na www.podnikatel.cz, 30.4.2015)
Systém na elektronickou evidenci tržeb je považován za složitější než systém datových schránek. Náklady na systém datových schránek činil za první čtyři roky téměř3 mld Kč (Informace z kontrolní akce
NKÚ č. 12/36 Peněžní prostředky použité na pořízení a provoz systému datových schránek, 2013).
O stavu příprav celého systému existují vážné pochyby (Dá se elektronická evidence tržeb vůbec stihnout?, Jiří Peterka na www.lupa.cz, 16.3.2015)
MF zásadně podhodnocuje finanční, časovou i lidskou náročnost na zavedení systému elektronické evidence tržeb. Lze se odůvodněně obávat, že systém přinese velké problémy všem zapojeným prodejcům. Náklady na jeho zavedení řádově převýší předpoklady MF.
Systém nebude mít žádné pozitivní přínosy, náklady na něj budou enormní. Jde o trestuhodné mrhání státními prostředky a důvěrou občanů ve státní správu.
Bude se na to muset vypsat veřejná zakázka či nikoliv?
„Veřejná zakázka se vypisovat nebude, protože tato zakázka podléhá výjimce – jsou utajované skutečnosti,“
(Generální ředitel finanční správy Martin Janeček na www.podnikatel.cz, 30.4.2015)
S výjimkou armádních IT systémů z 90. let, kterými se na veřejné scéně poprvé proslavil Miroslav Kalousek, půjde o největší IT kontrakt zcela mimo dohled veřejnosti a tedy s extrémním korupčním potenciálem.
A co se týká těch personálních nákladů?
„Speciální oddělení pro tuto agendu samozřejmě zavedeme, protože si to určitě zaslouží. Z hlediska nákladů to určitě nebude zadarmo. Personální náklady odhadujeme asi na 300 lidí.“
(Generální ředitel finanční správy Martin Janeček na www.podnikatel.cz, 30.4.2015)
„V tu chvíli očekáváme, že doopravdy velké množství, dejme tomu tři čtvrtiny daňových subjektů, budou naprosto prokontrolovány systémem elektronické evidence tržeb a kontrolním hlášením a my se budeme moci věnovat těm nejtvrdším daňovým podvodům, na které prostě potřebujeme mít kapacitu“, řekl serveru Podnikatel.cz ředitel Finanční správy Martin Janeček. (www.podnikatel.cz, 11.5.2015)
EET bez osobní kontroly nebude mít žádný měřitelný efekt (viz. výše). Omezí-li státní správa četnost kontrol, výnos DPH se dále sníží. Přes proklamované omezení činností nechce stát ušetřit – naopak, chce nabírat další zaměstnance!

Proč je zavedení elektronické evidence tržeb naprosto špatný nápad? Zejména z těchto důvodů:

 • EET nebude mít žádný měřitelný přínos. Výběr daní znatelně nezvýší, naopak bude mít řadu negativních dopadů (zvýšení administrativní náročnosti, zrušení malých živností a riziko zvýšení nezaměstnanosti).
 • Míra šedé ekonomiky v ČE je nízká. Kdyby ji stát skutečně chtěl dál potlačit a zlepšovat výběr daní, má vše potřebné již dnes k dispozici.
 • EET pomůže velkým firmám likvidovat konkurenci malých podnikatelů a živnostníků.
 • EET zajistí politikům a vysokým úředníkům kontrolu a moc nad částí společnosti, která jejich vlivu zatím uniká.
 • EET je obrovská obchodní příležitost, kde se budou rozdělovat miliardy, a ty už asi mají předem určené příjemce. Točí se okolo něj známé tváře.
 • EET vytváří neférové obchodní výhody pro ty, kteří to nepotřebují (banky, karetní asociace, mobilní operátoři) a s jejichž službami a cenami za tyto služby je veřejnost již dnes výrazně nespokojena.
 • Návrh pomůže firmám Agrofertu.
 • EET vytvoří příležitost korupce při kontrolách v terénu a při zneužití nashromážděných dat
 • Návrh je nepřipravený legislativně i technicky.
 • Návrh je principiálně špatný – stát má volit postupy a nástroje nejméně obtěžující, nikoliv ty nejvíce obtěžující a nejtvrdší.

Jaký bude mít EET přínos?

Elektronická evidence tržeb má snížit rozsah šedé ekonomiky. Jak je šedá ekonomika veliká a jaký dopad může EET reálně mít?

Tato studie uvádí velikost šedé ekonomiky ČR na 15,5% v roce 2013 a setrvale klesající. Průměr EU v roce 2013 byl 18,4%, pro často citované Chorvatsko se uvádí 28,4%.

Studie vyvolává řadu otázek:

 • ČR je již dnes výrazně pod průměrem celé EU. Má smysl zavádět u nás stejný nástroj jako v zemi, kde je uváděný rozsah šedé ekonomiky dvojnásobný?
 • Rozsah šedé ekonomiky je u nás s ohledem na všechny okolnosti poměrně nízký. Je zřejmé, že morálka plátců daně je u nás nadprůměrná. Co jsou tedy faktory, které jsou pro velikost šedé ekonomiky rozhodující? Chceme-li ji omezovat, neměli bychom nejdříve analyzovat

Komu EET prospěje?

Je symptomatické, že ačkoliv tato studie výsledky potvrzuje, pro zavedení EET horuje. Podívejte se, kým je sponzorovaná.

Podle průzkumu ČSOB se podniky obávají zavádění EET: “ Na 61 procent tuzemských podniků nesouhlasí se zavedením povinné elektronické evidence tržeb. Velký nárůst administrativy očekává 31 procent firem, menší nárůst pak dalších 3“.

Velcí v EET vidí zbraň na malé.

František Matějka na Neviditelném psu:

 • Korupční potenciál kontrol v terénu
 • Nebezpečí zneužití shromažďovaných dat

Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR zpracovala zajímavý průzkum – obecně to nevadí 37% respondentů, ale jen 20% respondentů, pokud by se to týkalo jich samotných.

Podle Jiřího Peterky na Lupě se zavedení systému nedá stihnout. Velmi fundovaně dlouhodobě kritizuje datové schránky, vše, co předpověděl, se splnilo. V tomto případě

 • Nestíhá se legislativní rámec
 • Nestíhá se zavedení technického řešení
 • V návrhu je řada nedořešených bodů

Předseda Asociace podnikatelů a manažerů Radomil Bábek návrh kritizuje (mimochodem mohl by to být náš velký spojenec, má to evidentně v hlavě perfektně srovnané)

 • Nekonkrétní, nedořešený návrh
 • Stát má totiž prostředky, aby daně vybíral, a má prostředky, aby výběr daní kontroloval. Má všechno, co má mít, jenom to nepoužívá a nedělá to. Jinými slovy, přehazuje svoji práci, odpovědnost a povinnosti na firmy, podnikatele a živnostníky.
 • Výhodné pro IT firmy: „Ale hodně zajímavé je, kdo má zájem na tom, aby zákon prošel. Zjevně to jsou velcí poskytovatelé různého softwaru, připojení a podobně. Když se podíváte na zmíněnou konferenci, tak jejími partnery byl Vodafone a Microsoft.“
 • Nemá to fiskální význam: „To znamená, že asi 5 % HDP je podíl šedé ekonomiky, který generuje neplacení daní, daňové úniky a podobně. Tipoval bych, že to může být kolem stovky miliard korun. Co je důležité, tak z tohoto podílu je počet malých podnikatelů a živnostníků, kteří přijímají cash platby, zanedbatelný. Pro státní rozpočet to nemá téměř žádný význam.“
 • Stát a úředníci všechny informace mají: „Pracovníci finančního úřadu vědí, že tamhle je krámek, který prodává jako divý, a že je divné, že přiznává tržby pět tisíc korun měsíčně. A šup, už by tam měla jít kontrola. Jenže to tak nefunguje. Úředníci pracují bez zájmu, pracují bez iniciativy a chtějí iniciativu jenom po nás.“
 • Riziko zneužití dat a korupce: „Na konferenci 3. března vystoupil zástupce chorvatské hospodářské komory a naivně nám sdělil, že systém je báječný a že jim poskytuje strašně moc dat a že dokonce byli překvapení tím, jak obrovské množství dat dokáže systém nasbírat…Tvrdím, že jakmile bude EET zavedena, data se začnou ztrácet, začnou být prodávána a do dvou tří let se tu bude řešit velká korupční kauza, kdy policie bude zatýkat nějaké úředníky, protože prodávali data.“
 • Návrh je principiálně špatný: „Jsem přesvědčený, že ten zákon je veskrze špatný a že je špatný i záměr, se kterým přišli. Pokud by se stalo, že by byl přijat, budeme pokračovat v naší aktivitě, protože zákon zcela jistě porušuje princip subsidiarity. To znamená, že stát má povinnost používat ty nejmírnější nástroje, které jsou k dispozici, a nikoliv ty nejtvrdší“

Sada článků na Echo24:

Proč se Babiš tak snaží zavést elektronickou evidenci tržeb (také od Radomila Bábka)

 • EET pomůže velkým firmám likvidovat konkurenci malých podnikatelů a živnostníků.
 • EET zajistí politikům a vysokým úředníkům kontrolu a moc nad částí společnosti, která jejich vlivu zatím uniká.
 • EET je obrovská obchodní příležitost, kde se budou rozdělovat miliardy, a ty už asi mají předem určené příjemce.

Okolo projektu se rojí profláknutá jména

Skrytý význam online pokladen. Zvýší tržby Agrofertu

 • Návrh jde na ruku velkým firmám, které v něm vidí příležitost zničit malé konkurenty. Lobuje se na 1000%.