Svobodní mají dlouhý politický program. Zde je má zjednodušená verze:

1)  Pojetí státu

Stát vnímám jako ochránce práv jednotlivců a férového rozhodčího.

2)  Zahraniční politika

Chci suverénní stát, který se svévolně nevměšuje do záležitostí jiných států a kultur a maximálně chrání zájmy a práva svých občanů v zahraničí.

3) Vnější bezpečnost

Považují budování sebevědomé efektivní vojenské síly za výraz státní svrchovanosti a za povinnost státu. Ozbrojené síly hájí nedotknutelnost území státu a plní alianční závazky zejména v rámci NATO. Základem ozbrojených sil je vycvičený a vyzbrojený občan – dobrovolník.

4) Právo a soudnictví

Zákony a právo mají být maximálně neměnné a stabilní. Pochopitelné drtivou většinou lidí a maximálně chránící vlastnictví a smluvní svobodu.

5) Hospodářská politika

Stát není od toho, aby podnikal. Pokud stát zabezpečuje infrastrukturu měl by činit maximálně transparentně s ohledem na dlouhodobý vytyčený plán a neřídit se ideologickými pohnutkami

6) Daňová a rozpočtová politika

Jsem pro minimální a efektivní daně, které neznevýhodňují jakoukoli skupinu obyvatel.

7) Měnová politika

Jednotliví občané mají plné právo si vybrat jakou měnu budou používat. Český stát by měl udržovat neinflační Českou korunu.

8) Silniční doprava

Silnice mají sloužit k efektivní a bezpečné přepravě zboží a osob, poskytovatel silnic si musí uvědomit, že každá značka, zpomalení a úprava má náklady pro statisíce lidí a jejich kvalitu života.

9) Ochrana životního prostředí

Ochrana přírody je především věcí dobře vymezeného veřejného a soukromého vlastnictví a rychlých spravedlivých soudů.

10) Zdravotnictví

Chci zdravotní daň, nízkou a nezávislou na mzdě, ze které jsou hrazeny základní a nepojistitelné úkony.

11) Sociální politika

Sociální politika má zachránit lidi, kterým nepomůže rodina, bližní a soukromoprávní spolky. Nesmí vést k vytváření závislých skupin obyvatel.

12) Školství a věda

Jsem pro maximálně volnou soutěž metod a přístupů ve školství, děti a rodiče jsou odpovědní za vzdělání.

13) Zemědělství

Zemědělství je podnikání jako každé jiné. Je třeba zajistit rovný přístup státu a Evropské unie ke všem zemědělským podnikatelům.

14) Veřejná správa a samospráva

Chci prosazovat minimalizaci státní správy v a důslednou decentralizaci a autonomii samospráv.