Právo na divočinu?

Má každý občan právo na „divoký“ les? Nedopusťme další plíživé vyvlastnění majitelů půdy.

Z dnešních novin:

Ekologové chtějí najít v České republice nové území o rozloze asi 1000 hektarů, které by se mohlo v budoucnu stát divočinou. Ta by se navíc měla co nejvíce zpřístupnit široké veřejnosti. … Každý okres by měl mít minimálně jedno území s divokou přírodou.

Hnutí Duha, sponzorované Norskými fondy a podporováno Masarykovou univerzitou nám tento rok zahajuje projekt Česká divočina. Ten má zajistit, aby v naší zemi zásadně vzrostl počet území, do kterých člověk nesmí zasahovat. Na předběžném seznamu vhodných území se ocitly i Beskydy.

 Aktivisté se nepřímo inspirovali nedávnou studií Spolkového úřadu pro ochranu přírody v Německu. Podle ní by se na území Německa měly rychleji rozšiřovat plochy ponechané přírodnímu vývoji bez zásahů člověka. Pro dvě třetiny Němců je příroda bez lidských zásahů lepší než upravená krajina.

U nás se zajištění společenské poptávky bude věnovat Masarykova Univerzita –  “Připravujeme reprezentativní výzkum, kterým ukáže, jak se Češi dívají na divokou přírodu a přírodní rozmanitost. Zajímá nás také, jaké společenské skupiny a v jakých případech mají zájem podpořit ochranu volné přírody,” říká Jan Krajhanzl z Fakulty sociálních studií na MU.

Můžeme tedy sledovat počátek nové činnosti placené z veřejných peněz. Ta zprvu dá práci jen aktivistům Hnutí Duha. Podpora bude trvat a tak aktivistům nebude stačit jen mzda, cestovné a příjemné povídání. Budou chtít výsledky, nebýt zbyteční. Budou lobbovat, mávat výzkumy, sociologickými průzkumy a chtít prosadit větší státní ochranu přírody. Tím pravděpodobně dojde k další diskriminaci určité menšiny – menšiny majitelů půdy a lesů. Přeháním?

Vůbec ne. Už se to u nás v minulosti stalo. Majitelé pozemků v oblastech CHKO a NATURA 2000 nikdy za způsobená omezení odškodněni nebyli. Jejich hospodaření je limitováno a pozemky klesly na hodnotě.

Turisté (spíše obyvatelé měst) a ekologové užívají „divoké přírody“ na úkor majitelů půdy. Dle některých jsou kompenzací dotace na „rozvoj venkova“. Ty jsou ale divnou náplastí, která opět dá práci a peníze spíše lovcům dotací než poškozeným vlastníkům.

Existuje samozřejmě liberální, tržní a funkční řešení. Hnutí Duha vykoupí pozemky. Zjistí jaké to je debatovat s katastrálním úřadem a třeba dostanou svolení k „zpustnutí“ území.  Udělají si divočinu za „své“. Se skutečnou veřejnou podporou vyjádřenou věnovanými penězi. V USA tak třeba fungují nyní oblíbené „Vlčí rezervace“.

Jednoduché to není. Ale je to spravedlivé.

Najdou ale aktivisté opravdovou odvahu a nezvítězí u nich sobecká touha po jednoduchém řešení a cizím majetku?

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

nineteen − 16 =