17. zastupitelstvo: sál plný jako piksla sardinek

Veškerý volný prostor, který v zasedací síni krajského zastupitelstva pod střechou zlínského mrakodrapu zbyl pro veřejnost, do posledního místa obsadila delegace Českých drah. Včetně volného místa na stání. Přišli tak zřejmě dát najevo svůj nesouhlas s tím, že jim má konkurence vyfouknout část byznysu na území kraje.

To nám zrovna moc nevadí, za předpokladu, že konkurence dokáže dostát svým závazkům.

Hejtman se tím nenechal vykolejit a spolu s radním pro dopravu Botkem prosadili brutální navýšení budoucích výdajů na vlaky. Takové, že nevyhnutelně způsobí krácení jiných krajských výdajů, bohužel ne jen těch z našeho pohledu zbytečných.

Už na jednání dopravního výboru vyjádřili někteří obavy, že budoucí příjmy krajské kasy nemusí být až takové, jak to vypadá dnes, uprostřed mejdanu. Radní Botek odpověděl, že přece nikdo nemá křišťálovou kouli, aby předpovídal hospodářskou recesi. Že taky žádná nemusí být. Prostě prachy byly, jsou a budou.

Na vítězné vlně se pak ještě hejtmanovi podařilo prosadit zrušení části usnesení, které jsme prosadili na minulém zasedání my. A možná to po procesní stránce nebylo úplně košer. Zeptáme se rabiho.

Jak jsme hlasovali na 17. zasedání zastupitelstva?

1. PRO : Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2019 (číslo tisku 1203-18Z)

Formální záležitost / technikálie. Tím, že přibylo právě toto mimořádné 17. zasedání, je třeba tento dokument upravit.

2. PROTI : Řešení regionální drážní dopravy v období 12/2019 – 12/2029 (číslo tisku 1202-18Z)

O tématu jsme psali již dříve ZDE. A brzy budeme komentovat znovu a mnohem podrobněji.

Sociálním demokratům velmi vadí forma „tržních konzultací“, kterou zvolila krajská rada. Je to totiž takový pseudotendr, po kterém bude následovat přímé zadání. S tím souhlasíme. Zároveň mají obavy z rozdělení území kraje do několika tzv. „provozních souborů“. A proto navrhli vypsání regulérního tendru pro výběr dopravce pro celé území kraje. Hlasovali jsme PRO

3. PRO : Výbor pro výstavbu „NOVÉ BAŤOVY NEMOCNICE“ Zastupitelstva Zlínského kraje – složení výboru (číslo tisku 1206-18Z)

Tak to vůbec nebylo nudné! Výbor bude mít 11 členů. Každý politický klub zastupitelstva bude mít jednoho člena. Kromě toho rovnováhu narušuje účast dalších 3 členů. MUDr. Adámka, který bude reprezentovat město Zlín, MUDr. Maráčka, předsedy představenstev krajských nemocnic a Ing. arch. Hovořákové, členky přípravného týmu nové nemocnice.

A vznikly obavy. Oprávněné. Není definované, k čemu má nový výbor sloužit. My ho chápeme jako informační platformu, která by měla zásadně zlepšit informování zastupitelstva a občanů kraje o tom, co krajská rada spolu s přípravným týmem nové nemocnice činí. Zvláště proto, že investiční záměr zatím nebyl schválen zastupitelstvem. Pokud by ale mocensky v novém výboru převládli nadšenci do nového špitálu, snadno by se z výboru mohla stát jen další PR zbraň hejtmana.

Proto přišel od zastupitelů nejprve návrh, aby výše jmenovaní „nestandardní“ členové výboru nebyli členy, ale jen „stálými hosty“ výboru. Tento návrh padl již v rozpravě, do hlasování se nedostal. Je to trochu škoda, mohla být legrace. Je možné, že by si zastupitelstvo nevšimlo, že pak pak zbylo jen 8 členů. A tak to být nemůže. Každý výbor musí mít lichý počet členů. My jsme si to uvědomili také až později. Do hlasování šel nakonec pozměňovací návrh, aby se tyto 3 osoby staly členy jen s „doporučujícím hlasem“. Návrh byl přijat a my jsme byli také PRO. Našim zástupcem ve výboru bude Ing. Jiří Procházka, MBA, krajský předseda Svobodných, se značnými zkušenostmi ve zdravotnickém managementu. Je zárukou, že se nenecháme snadno obalamutit a že se z výboru nestane jen divadélko.

V laufu pak hejtman navrhl další doplňující usnesení, a to zrušit část usnesení, které jsme navrhli my na minulém zastupitelstvu. Týkal se pořízení oponentského posudku k záměru výstavby nového špitálu. Ten sice pořízen bude, ale hejtman navrhl zrušit zřízení pracovní skupiny zastupitelstva, která by měla jen jediný úkol: postarat se o kvalitní zadání pro výběr zpracovatele oponentního posudku. Důvodem měla být naprostá nezávislost pracovní skupiny a absolutní koncentrace právě jen na tento jednorázový úkol. Zastupitelstvo hejtmanův návrh schválilo. Asi není nutné psát, jak jsme hlasovali. V laufu dělá člověk chyby, a tak například zapomněl hejtman k návrhu otevřít rozpravu.

4. PRO : Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění odlehčovací služby na území ZK, Aktualizace Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 Akčního plánu pro rok 2019 (číslo tisku 1201-18Z)

1.400 000 pro PAHOP – Paliativní hospic. PAHOP Uherské Hradiště poskytuje sociální služby v domácím prostředí klientů. Po takových službách je v poslední době čím dál větší poptávka. Podpořili jsme žádost, přestože bychom rádi způsob této služby viděli v trochu jiném módu – víc konkurence i z řad soukromých poskytovatelů ne zcela závislých na financích kraje a státu. To je ale v současném zakonzervovaném systému téměř nemožné.

5. PRO : Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 16. a 17. zasedáním Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 1207-18Z)

Formální záležitost/technikálie.

6. Informace o záměru výstavby nové nemocnice (číslo tisku 0050R-18Z)

Ukázali nám krásné nové obrázky. A zjistili jsme, že se podstatná část nového špitálu vleze do starého areálu, přestože nám dříve řekli, že tam se teda rozhodně nevleze nic. V tomto bodě se nehlasovalo.

Další usnesení krajského zastupitelstva:

PRO : Vyslovení podpory ústavní stížnosti proti diskriminaci plateb za zdravotní péči.

Zlínský kraj je velmi v současnosti znevýhodněn. Usnesení navrhl náš koaliční zastupitel, senátor Ivo Valenta. Více o tématu ZDE.

Kolik stojí rodinu veřejná doprava ve Zlínském kraji?

Sousede, kolik ročně utratíš za ježdění vlakem a autobusem? No, já moc nejezdím, takže moc ne…. Tak to se pleteš! V rodině jste 4, takže to vychází takto:

Každá čtyřčlenná rodina zaplatí tisíce korun ročně, aniž by o tom věděla. Vezměme si nyní modelově rodinu z tzv. Zlínského kraje, tedy pravděpodobně Valachy, moravské Slováky nebo Hanáky.

2018

V roce 2018 každá taková rodina zaplatila, aniž by to věděla, v průměru přes 9.100 korun. A k tomu ještě utratila za jízdenky téměř 2.900 korun. Dohromady tedy 12.000 korun.

S vlaky a autobusy se to má totiž takto. Zlínský kraj (zastupitelstvo) rozhoduje o tom, kolik kilometrů najezdí ročně regionální a lokální vlaky a autobusy. Vybere dopravce a těm za tyto kilometry zaplatí dohodnutou cenu. Dopravci samozřejmě vyberou také nějaké jízdné a to se od dohodnuté úhrady odečte. Výsledek je tzv. prokazatelná ztráta. Tu Zlínský kraj zaplatí (a je to tak ve všech krajích).

V roce 2018 kraj takto utratil za Tvou rodinu přes 4.900 korun. Protože je to ale na rozpočet kraje moc, vysaje na zajištění dopravy ještě peníze z rozpočtů obcí. A to přesně stovku na hlavu, tedy 400 korun na čtyřčlennou rodinu. A také si poníženě vyprosí pomoc od státu, tedy ministerstva dopravy na vlaky. Ministerstvo tak milosrdně posílá Tvých téměř 700 korun dopravcům na přepravu Tvé rodiny. No jo, jenže je to trochu nefér, poněvadž Východomoravákům on ten stát posílá málo na vláčky. To proto, že toho u nás vláčky ročně najezdí málo. Jinde najezdí více. A tak ještě přispíváš jiným rodinám v jiných krajích. Tvoje rodina takto podporuje jiné rodiny celkem více než 300 korunama ročně. Možná Ti udělá radost, že hejtman chce tu nespravedlnost ukončit tím, že objedná více vláčků. Můžeš se pak na ně třeba chodit dívat a mít radost, že už je to spravedlivé.

Peníze, sousede, nerostou na stromě a stát, kraj ani naše obec, jak jistě víš, nemají partu česačů, kteří by ty peníze ze stromů trhali. Všechno to, o čem jsem mluvil, jsou Tvé peníze, které zaplatíš na daních.

Jestli teď sčítáš a odečítáš, jistě sis všiml, že ten součet nevychází. Tvoje peníze totiž stát neutrácí jen tím, že by s nimi „pomáhal“ Zlínskému kraji. On sám totiž ještě Tvé peníze utrácí za rychlíky a také za ztráty dopravců, které vznikají tím, že poskytují slevy z jízdného.

Je mi líto, že jsem Tě teď zklamal. Slevy opravdu neznamenají, že ušetříš. Náklady na dopravu jsou pořád stejné. Nezáleží na tom, zda v autobuse sedí student, chlap v nejlepších letech nebo chlap v ještě lepších letech, čili v důchodu. Máš sice levnější jízdenku, ale stejně jsi to zaplatil.

Tedy, za rychlíky a za slevy Tvá rodina zaplatí ročně 2.800 korun.

Dohromady jsi zaplatil za rodinu 9.100 korun a ani nevíš jak. Ze slev se už také nemůžeš radovat. Nepomůže Ti ani ta poslední, kterou populisticky vyhlásil premiér. Průměrně sice zaplatíš méně peněz, když budeš kupovat pro rodinu jízdenku, ale o to víc zaplatíš, aniž bys to věděl. Přidej těch cca 2.900 korun za jízdenky a Tvá rodina je chudší o 12.000 korun.

2020, pokud hejtman neprosadí svůj grandiózní plán

Tak a teď se pojďme podívat, jak to bude dál, třeba v roce 2020.

Kraji končí smlouvy s dopravci a je bohužel nevyhnutelné, že vše podraží a Tvoje rodina zaplatí více. Tomu se nedá zabránit. Pokud bude jezdit pořád přibližně stejné množství vlaků a autobusů v kraji, pak zaplatíš za rodinu v roce 2020 celkem 13.300 korun. Jízdenky Tě budou stát pořád stejně, ale podraží ta „neviditelná“ platba – tam vysolíš 10.400 korun.

2020, pokud prosadí

Jenže náš hejtman má mnohem ambicióznější plány, jak s Tvými penězi naložit. Chce více vlaků a více autobusů! Pokud protlačí všechny své nápady, prohneš se. V roce 2020 bys pak za rodinu zaplatil celkem 15.300 korun! 12.100 bez toho, aniž by se Tě někdo ptal a pak ještě přes 3.200 korun na jízdenkách.

Neboj! Jízdenky nepodraží! Jenom budeš prostě více jezdit vlaky a autobusy. Že to nemáš v plánu? Nevadí. Hejtman říká, že jezdit budeš a tak ty peníze i počítá. Kdyby se kompletně úplně zmýlil a těmi vlaky a autobusy by nikdo včetně Tebe nejezdil, přestože budou lépe zorganizované, stejně to Tvá rodina zaplatí. Nezaplatíš sice o 300 korun více za jízdenky, ale dopravcům vznikne vyšší prokazatelná ztráta a tu prostě zaplatíš.

Nepříjemné je, že za tyto peníze, které si kraj od Tebe vzal, by měl dělat další věci, které jsou potřeba. A má málo! I kdyby se podařilo hejtmanovi do vlaků a autobusů nalákat více lidí, i tak mu natolik narostou výdaje, že bude muset šetřit jinde. A tak například plánuje, že ročně utratí o 50 miliónů méně za ostatní „dopravní záležitosti“. No a to jsou v podstatě jen údržba a opravy silnic. 50 miliónů prostě půjde poznat. Takže si k těm nákladům do roku 2020 ještě připočítej to, že bys měl začít šetřit na brzkou výměnu tlumičů na svém rodinném autě. Jo, člověče, a ještě na pár tlustých slušných svetrů pro děcka do školy, protože bude o 80 miliónů ročně méně na opravy krajských baráků, třeba gymplů a průmyslovek, takže potáhne přes stará okna. A pokud přijde nějaká ta hospodářská krizička, pak si radši našetři na nějakou čtyřkolku, protože sníh fakt zadarmo nikdo neprohrne a kraj na to taky nemusí mít.

Opakování, matka moudrosti, sousede, takže zde rakapitulace těch částek, o kterých jsem mluvil. Vše přepočtené na čtyřčlennou rodinu:

doprava výdaje rodina

(poznámka: v článku neřešíme náklady na MHD)

 

Rozhovor se sousedem pro vás zaznamenali krajští zastupitelé za Svobodné:

tomas-pajonk_malyportret

Ing. Tomáš Pajonk

Helena Lasztoviczová portrait2

Helena Lasztoviczová

Jsem ochoten diskutovat maximálně umístění WC v nové nemocnici.

Drahé posudky nepotřebujeme, nejlepší řešení už máme.

To je titulek rozhovoru s hejtmanem Čunkem v příloze Zlínského Deníku, ve které reaguje na besedu s občany, kterou jsme na téma nové krajské nemocnice zorganizovali 4.prosince 2018. O besedě více ZDE. Článek v příloze Zlínského deníku ZDE.

Zopakujme si to ještě dvakrát:

„Drahé posudky nepotřebujeme, nejlepší řešení už máme.“

„Drahé posudky nepotřebujeme, nejlepší řešení už máme.“

A k tomu přidejme vybrané hejtmanovy výroky ze zasedání krajského zastupitelstva a z médií (volně parafrázujeme):

Kdo by nechtěl novou nemocnici, ten je tak pitomý, že by měl skočit z mrakodrapu! Nejlepší odborníky mám ve svém týmu! Žádní jiní na to tady nejsou! Neexistuje žádné lepší řešení! My už to víme! Berte to! Rychle, honem! Všichni to už ví! Jak můžete mít nějaké připomínky, když ničemu nerozumíte! Rozumím tomu jenom já, tedy já ne, ale MOJI odborníci! Jsou to nezávislí odborníci! Nejsou to politici! Každý, kdo to brzdí, je politický opozičnický kazišuk!

Jinými slovy:

Freddie Mercury & Queen: „We are the champions of the world!

Nagano: „Otevírá se zlatá brána!

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 95

Když hejtman poskytoval tento rozhovor, zřejmě ještě netušil, že zastupitelstvo vypracování opozičního posudku schválí. Ještě jednou si přečtěte titulek článku. Vnímáte to? Tak právě proto je opozičního posudku třeba. To stejné je také důvodem, proč jsme zrovna hejtmana na besedu s občany nepozvali. Nechtěli jsme, aby hejtman kompletně zahltil prostor na diskusi svým dalším grandiózním marketingovým vystoupením. Podobným, kterým obvykle vysaje polovinu času každého zasedání krajského zastupitelstva.

Pojďme ještě k některým konkrétním věcem, které v rozhovoru zmiňuje:

1. „Geniální“ a nezbytný nákup pozemků.

Hejtman při každé příležitosti znovu a znovu opakuje, že pakliže by se nejprve jednalo veřejně o stavbě nové nemocnice a teprve pak šly nakupovat pozemky, vsunuli by se do procesu spekulanti. Zároveň znovu a znovu opakuje, že vlastníci pozemků (někteří) prodávají jen proto, že jim hejtman garantuje, že jsou pozemky pro nemocnici. Jinak by neprodali.

Tak pokud by jinak neprodali, jak by se tam tedy dostali ti spekulanti?

Navíc – to skutečně nebylo možné namodelovat nemocnici bez určení lokality, udělat středně hrubý výpočet finanční náročnosti stavby, řekněme s průměrnými náklady na terénní práce a založení? A to vše v rámci přípravy nové koncepce krajského zdravotnictví? Poté toto projednat jako variantu řešení, porovnat s jinými variantami, spolu se zastupitelstvem ideální variantu vybrat a začít činit kroky k její realizaci, tedy nakoupit pozemky?

2. nejprve nový špitál, potom koncepce 

V článku Jiří Čunek říká: „Existuje schválená koncepce, která ale počítá s rekonstrukcí stávajícího areálu. Nemůžeme přece jen tak říct, napadlo nás, že postavíme novou nemocnici, ale nemáme k tomu pozemky ani studii; chceme změnit koncepci, abychom ale až pak zjistili, že nová nemocnice v uvedené lokalitě být nemá anebo že je lepší rekonstruovat stávající areál.“

Pravda – přizpůsobovat koncepci nějaké obrovské změně, u které není jisté, jestli se zrealizuje, to opravdu není moudré. To je skutečně pitomé. Jsme rádi, že to hejtman nedělá. Jen je poněkud chucpe tímto účelovým konstatováním nenápadně ospravedlňovat to, jak intenzívně se celý projekt rozbíhá bez podpory kohokoliv jiného než hejtmanovy zdravotnické partičky a bez souladu s jakýmkoliv krajským strategickým plánem.

Hejtman se nerad páře se zastupitelstvem, zvláště u závažných investic. On vybírá ta řešení, pro která se nadchne, nasadí vysoké tempo. S fázovým zpožděním to pak jde vysvětlovat těm nechápavým až nablblým zastupitelům, které diskredituje v médiích jako neinformované pitomce.

Co je na tom celém úplně nejhorší, je to, že například tento nápad s novou nemocnicí se může nakonec ukázat jako dobrý, jako hodný realizace. Může se stát, že právě buldozeří styl Jiřího Čunka vyvolá postupně takovou nedůvěru zastupitelů, části odborné veřejnosti a laiků, která projekt zastaví.

Paradoxně právě námi prosazený oponentský posudek může hejtmanovi kus důvěryhodnosti vrátit.

2mer1rez

 

tomas-pajonk_malyportret

Ing. Tomáš Pajonk

člen Zastupitelstva Zlínského kraje

Helena Lasztoviczová portrait2

Helena Lasztoviczová

členka zastupitelstva Zlínského kraje

Jirka Procházka 2016

Ing. Jiří Procházka, MBA

člen zdravotního výboru Zastupitelstva Zlínského kraje

16. zastupitelstvo: 2 smutky v 1 dni a před Vánoci? Tož to né!

Dvě zklamání v jednom dni, to by bylo moc i na Valacha, ošlehaného horským uragánem. Tím prvním bylo pro hejtmana prosazení našeho usnesení o tom, že zvolené řešení budoucího zázemí krajské nemocnice ve Zlíně, tedy výstavba nové nemocnice v Malenovicích, bude prověřené nezávislým oponentním posudkem. Hejtman chtěl dále projednat radikální navýšení výdajů na vlakovou dopravu v kraji v následujících deseti letech. Protože atmosféra na zastupitelstvu jevila znaky výrazného nesouhlasu, rozhodl se hejtman tento hrozící nesouhlas přejmenovat na nedostatečnou informovanost zastupitelů a bod jednání odročil.

sad-red-rose-on-rail-3628852_1920

Jak jsme na 16. zasedání zastupitelstva hlasovali my?

1. PRO : Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 1040-18Z)

Formální záležitost / technikálie

2. PRO : Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 1041-18Z)

Formální záležitost / technikálie

3. PRO : Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2019 (číslo tisku 1068-18Z)

Formální záležitost / technikálie. Navrženy jsou tyto termíny zasedání v roce 2019: 4.2., 15.4., 17.6., 9.9., 11.11. a 16.12.

4. PRO : Vrbětice – smlouva (číslo tisku 0997-18Z)

Proplacení státní dotace Vojenskému technickému ústavu na krytí nákladů za poskytnutí věcné a osobní pomoci při likvidaci výbuchu muničáku.

5. PRO : Dotace Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje a dotace obci Kaňovice (číslo tisku 1065-18Z)

Individuální dotace 1 milión korun na vercajk pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje a k tomu 300 tisíc pro hasiče z Kaňovic.

PRO : Dotace z Fondu Zlínského kraje – Program RP12-19 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje (číslo tisku 1066-18Z)

Původně se plánovalo rozdělit hasičům v kraji 6,7 miliónu. Rozhodlo se však podpořit všechny žádosti, celkem 8,523 miliónu Kč. Musíme kvůli tomu pochopitelně změnit rozpočet. Většinou je to na vercajk. Víte co? Dejme jim to. Ať mají hasiči vybavení raději do zásoby na nějakou dobu dopředu. Vzhledem k hejtmanovým plánům do budoucna se to může hodit.

7. PRO : Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 0991-18Z)

Žádná důležitá změna.

8. PRO : Zdravotnictví – hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem (číslo tisku 1080-18Z)

Vítáme dobré hospodářské výsledky nemocnic.

9. PRO : Zdravotnictví – Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – dodatek č. 21 ke zřizovací listině (číslo tisku 0887-18Z)

Formální záležitost / technikálie. Pokaždé, kdy dojde ke změně v nemovitém majetku daného subjektu, musí se změnit zřizovací listiny a to musí odsouhlasit zastupitelstvo. Zde šlo dokonce jen o zřízení věcného břemene.

10. PRO : Zdravotnictví – darovací smlouva (číslo tisku 1079-18Z)

Krajská záchranka daruje jednu sanitku zlínským četníkům na převoz ožhralců na záchytku. OK.

11. PROTI : RP16-18 Stipendijní program pro zdravotnické obory – schválení dotací (číslo tisku 0992-18Z)

Toto považujeme za nesystémové řešení. Více jsme o tom psali ZDE.

12. PRO : Úprava č. 4 rozpočtu ZK na rok 2018, rozpočtová opatření ZZK a informace o rozpočtových opatření RZK (číslo tisku 1042-18Z)

Sesouladění rozpočtu s aktuálním stavem a schválení kreditky pro ředitele krajského úřadu a hejtmana. U hejtmana jsme trošku v této věci váhali, vypadá to, že rád utrácí :).

13. PRO : Rozpočet Zlínského kraje na rok 2019 (číslo tisku 1019-18Z)

Rozpočet je vyrovnaný. Kromě jedné úvěrové splátky. Kvitujeme to a vnímáme v osobě radního Sukopa garanci budoucího tlaku na dobrá krajská makročísla.

14. ZDRŽELI SE : Úprava č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na období 2019-2023 (číslo tisku 1020-18Z)

Citujeme z dokumentu: “Nové a navýšené výdaje jsou kryty úsporami z minulých let a navýšeným příjmem ze sdílených daní”. Chápete jo? Jdeme tedy prožrat úspory no a samozřejmě dostaneme více z daní… tedy pokud nepřijde nějaký propad… Toto skutečně nelze podpořit.

15. PRO : Majetkoprávní úkony (číslo tisku 1015-18Z)

Žádný ze schvalovaných majetkoprávních úkonů nebyl problematický.

16. PRO : Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje (číslo tisku 1018-18Z)

Žádný ze schvalovaných majetkoprávních úkonů nebyl problematický.

17. PRO : Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje (číslo tisku 1016-18Z)

Žádný ze schvalovaných majetkoprávních úkonů nebyl problematický.

18. PRO : Porušení rozpočtové kázně (číslo tisku 1017-18Z)

Fakt zanedbatelná záležitost. Malá částka. Občas někdo udělá vyloženě neúmyslnou chybku, ztracen v džungli předpisů.

19. PRO : Doprava – dodatek č. 27 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského kraje (číslo tisku 0986-18Z)

Formální záležitost / technikálie. Pokaždé, kdy dojde ke změně v nemovitém majetku daného subjektu, musí se změnit zřizovací listiny a to musí odsouhlasit zastupitelstvo. A u ŘSZK se to mění stále, jak se daří nakupovat pozemky pod silnicemi a prodávat naopak nepotřebné.

20. ZDRŽELI SE : Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje – smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2019 (číslo tisku 1061-18Z)

Nejsme ochotní schválit 13,86 mil. Kč pro KOVED (navýšení přes 2 milióny). Potřebujeme nejprve vědět, jaký bude rozsah objednané dopravy v kraji a potřebujeme vědět, jak to bude dále s přípravou integrovaného dopravního systému.

21. PRO : Doprava – Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou mezi Zlínským krajem a kraji Olomouckým, Jihomoravským a Moravskoslezským (číslo tisku 1060-18Z)

Některé vlaky na území našeho kraje objednávají jiné kraje a naopak. Poté, co je známá výše prokazatelné ztráty dopravců, dojde k finančnímu vyrovnání mezi kraji.

22. PRO : Doprava – dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti – veřejná linková doprava a drážní doprava (číslo tisku 1059-18Z)

Tomáši, tady je to podle mě ok – každý rok to tak je. Dorovnávání přepočítávání podle aktuálního stavu – jsou-li objížďky, je-li méně lidí, je třeba poslat více. A z průběhu současného roku se nastavuje platba na další. Ten nárůst kilometrů ještě v roce 2019 nebude!!!!

23. ODROČENO : Řešení regionální drážní dopravy v období 12/2019 – 12/2029 (číslo tisku 1120-18Z)

Odročeno. Psali jsme k tomu již před zastupitelstvem ZDE. Budeme informovat o vývoji situace. Toto je možná největší průšvih, který se chystá.

24. PRO : Individuální dotace v oblasti dopravy (číslo tisku 0988-18Z)

Huslenkám na cestu do Uherské a Žítkové na cestu do Drietomy.

25. ZDRŽELI SE/PRO : Dotace v oblasti regionálního rozvoje (číslo tisku 1033-18Z)

Přes 7 mega TIC. Po půl mega pro Mersinis na podporu čínské špionáže, půl mega pro Krajskou hospodářskou komoru na podporu ruské špionáže (zdravíme kolegu zastupitele Devátého – tento vtipný popis je určen jemu. Nezlehčujeme tím nebezpečí špionáže.), Půl mega pro Region Bílé Karpaty na financování něčeho, co nejde financovat z něčeho jiného a čtvrt mega pro Region soudržnosti stř. Morava “neinvestičních” na financování věcí, které nejdou financovat z programu “technická pomoc”, což je program, ze kterého se obvykle platí PR, chlebíčky a kávička.

Bod byl na návrh Stanislava Devátého rozdělen do dvou samostatných hlasování. Ve společném hlasování o dotacích pro hospodářskou komoru a Mersinis jsme se ZDRŽELI. U ostatních jsme byli PRO. Důvody, proč nám vadí dotace pro hospodářskou komoru a Mersinis, jsme popisovali

26. PRO : Plán rozvoje 2019 (číslo tisku 1113-18Z)

V pořádku. Relativně. V plánu jsou v případě nové krajské nemocnice Tomáše Bati naštěstí zmíněné jen výdaje na nákup nákup zbývajících pozemků. Nejsou zde navýšené prostředky pro navýšené kilometry vlaků.

27. PRO : SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy (číslo tisku 1124-18Z)

Smlouva o smlouvě budoucí kupní se společností, která prověřuje záměr pořídit 5000 m2. Dobré vše, co vede k tomu, aby se kraj jednou toho pekelného průšvihu zvaného SPZ Holešov zbavil. Proti byl klasicky jen zastupitel Vacek.

28. ZDRŽELI SE : Dotace organizacím Zlínského kraje v cestovním ruchu (číslo tisku 1012-18Z)

8 mega pro centrálu cestovního ruchu východní Moravy, pověření k poskytování tzv. služeb obecného hospodářského zájmu pro Evropskou kulturní stezku sv. Cyrila a Metoděje a 534 tisíc pro ně. Bobtná to, ta podpora cestovního ruchu, bobtná. Bodejť by nebobtnalo, když je to “nepochybně prospěšné”, bez ironie v některých případech docela dobře dělané, avšak bez zpětné vazby toho, že by si to někdo fakt chtěl koupit, pokud by měl na výběr.

29. PRO : Dotace v cestovním ruchu (číslo tisku 1013-18Z)

1 mega pro Baťák, po 650 tis. pro staré známé Mikroregion Vsetínsko, Region Slovácko, Luhačovské Zálesí a Kroměřížsko. Zde platí totéž, co v bodě 29. Jen u Baťáku je ten přínos hmatatelnější.

30. ZDRŽELI SE : Dotace pro Energetickou agenturu Zlínského kraje (číslo tisku 0979-18Z)

4,877 mega. A tady platí totéž, co v bodech 29. a 30. Jsou šikovní, nepochybně přínosní, všichni je mají rádi, a tak si udělají i nějaký ten výletíček po Evropě za spřátelenými zateplovači, nějakou tu konferencičku mezinárodní, s chlebíčky a kávičkou…

31. ZDRŽELI SE : Změna rámce programu RP17-19 Podpora zmírnění následků sucha v lesích (číslo tisku 1050-18Z)

K tomu jsme už také psali. Jistě, sucho je prevít, ale více vody vypijou úředníci při přípravě tohoto dotačního programu, než kolik vody se tím ušetří (respektive k jakému ekvivalentnímu zmírnění škod dojde).

32. PRO : Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018 a rok 2019 – aktualizace příloh (číslo tisku 0980-18Z)

Ačkoli máme o financování sociálních služeb v kraji odlišné představy, nemá význam zde hlasovat proti.

33. PRO : Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění odlehčovacích služeb na území ZK, Dodatek k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz 2018 (číslo tisku 0981-18Z)

Ačkoli máme o financování sociálních služeb v kraji odlišné představy, nemá význam zde hlasovat proti.

34. PRO : Školství, kultura – financování projektů z dotačních programů příspěvkových organizací (číslo tisku 0953-18Z)

Návratné finanční výpomoci.

35. PRO : Školství – dodatky ke zřizovacím listinám (číslo tisku 1002-18Z)

Formální záležitost / technikálie. Pokaždé, kdy dojde ke změně v nemovitém majetku daného subjektu, musí se změnit zřizovací listiny a to musí odsouhlasit zastupitelstvo.

36. PRO : Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2019 (číslo tisku 1091-18Z)

Účast našich malých sportovců na letní olympiádě. Kéž by se tyto věci daly jednou provozovat bez přerozdělovací mašinérie. Snad se na té akci moc peněz neefektivně nepromrhá a děti si to užijou.

37. PROTI : Individuální podpora 2019 – sekce MLÁDEŽ A SPORT (číslo tisku 1092-18Z)

1,5 mega hokej Vsetín. 1,5 mega hokej Zlín, 1,5 mega fotbal Hradiště, 1 mega házená Zubří. Náš člen Marek Štěpán nám k tomu dal následující stanovisku:

“SU ZÁSADNĚ PROTI!!! Navrhuju celých 5,5 mega dat na Lapač!!!!!!! MY ZME VALAŠÍ, JEDNA RODINÁÁÁ!…. UVÁZALI KÓZU, UTR TR TR UTR TR TR,…….. “

A v tom to právě je. Proč toto ano a něco jiného ne… A nemyslíme si, že kraj má sponzorovat profesionální sport.

38. PRO : Dotace Filharmonii Bohuslava Martinů, o. p. s. (číslo tisku 1006-18Z)

Na platy hudebníků a na nástroje dle plánu.

39. PRO : Kultura – Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace (číslo tisku 1008-18Z)

Formální záležitost / technikálie. Pokaždé, kdy dojde ke změně v nemovitém majetku daného subjektu, musí se změnit zřizovací listiny a to musí odsouhlasit zastupitelstvo.

40. ZDRŽELI SE : KULTURA – individuální dotace z Fondu ZK (číslo tisku 1094-18Z)

750 tisíc na opravu střechy kostela v Morkovicích. Nestihli vyčerpat a nemohli poznat, že to nestihnou. Fučelo takové větřisko, že nešlo báň zvednout jeřábem. Proto nová žádost o dotaci.

41. PRO : Kultura – výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2019 (číslo tisku 1010-18Z)

Chod krajských knihoven – přes 8 miliónů.

42. PRO : Projednání výsledku kontroly MV ČR a návrhu opatření (číslo tisku 1123-18Z)

Historicky poprvé vlétla kontrola z ministerstva vnitra na některý z krajů. Zjišťovala, zda kraj neporušuje zákon o krajích. Z desítek kontrolovaných jevů se ve dvou případech našlo pochybení. Pochybení jsou to z pohledu sedláka směšná, avšak zákony je třeba ctít. Kraj přijal preventivní opatření, kterými do budoucna podobným jevům předejde. Snad.

43. PRO : Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 15. a 16. zasedáním Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 1043-18Z)

Formální záležitost / technikálie

 

tomas-pajonk_malyportret

Ing. Tomáš Pajonk

Helena Lasztoviczová portrait2

Helena Lasztoviczová

Rozpočet Zlínského kraje 2019 přepočtený na Vaši peněženku

Rozpočet Zlínského kraje na rok 2019 je vyrovnaný, ve výši 12 miliard korun. Jak posoudit priority vlády kraje? Nejlépe z pohledu vás – občanů. Na každého z nás jde o 20 533 korun ročně. O většině výdajů kraj nerozhoduje, jen je proplácí. Provozní peníze na školy, sociální služby, … Zbude 5 920 korun a o nich rozhodli radní takto:

Nejvíce vašich peněz – 1216 Kč – kraj utratí za dopravní obslužnost, tedy za linkové autobusy a vlaky (a očekává se masivní nárůst tohoto výdaje). Aby mohl tyto dopravní služby zaplatit, musí ještě vybrat od měst a obcí dalších 110 Kč.

Druhou nejvyšší částku – 1137 Kč – kraj použije na péči o svůj majetek, např. opravy a rekonstrukce budov škol a nemocnic.

Na provoz kraje ročně dáváte 1013 Kč. Z toho na mzdy, odměny a vybavení jde celých 970 Kč. Na různé taškařice typu bratření se s jinými kraji, stříhání pásek, propagaci vlastní užitečnosti v Oknu do kraje a regionální televizi 30 Kč a dalších 13na tvorbu stohů koncepcí a plánů.

Do oprav a údržby krajských silnic (II. a III. třídy) dáváte ročně 947 Kč.

Na další financování středních škol přispívá kraj ještě 602 Kč.

Na kulturu a péči o památky dáváte 441 Kč.

Malým obcím pošle kraj v průměru 86 Kč na člověka. To je takzvaný podprogram rozvoje venkova.

85 Kč ročně přispěje každý z nás na péči o přírodu a životní prostředí. Z toho asi 3 Kč dáváme na vlastní „ekologickou“ převýchovu.

65zahučí v průmyslové zóně Holešov.

Na služby zajišťující řešení neštěstí (hasiči, záchranka, horská služba) a na krajské územní plánování jdou 54 koruny.

A pak už jsou to jen relativně „drobné“:

18 korun na cestovní ruch,

16 korun na tzv. inovace (peníze pro vybrané firmy, kterými kraj malinko křiví tržní prostředí),

4 koruny na integraci cizinců, národnostní problematiku, apod.,

a 3 koruny ještě na přilepšenou pro zdravotnictví.

Politici se často chválí, co vám všechno dali. Nic nedali – jsou to vaše peníze, jen jimi vládnou. Jsou priority správné? To posuďte sami, snad Vám takto odkrytá čísla pomůžou.

tomas-pajonk_malyportret

Ing. Tomáš Pajonk,

zastupitel Zlínského kraje

 

Helena Lasztoviczová portrait2

Helena Lasztoviczová,

zastupitelka Zlínského kraje

 

Oponentský posudek k nové nemocnici bude

Zastupitelstvo včera (17.prosince 2018) schválilo vypracování odborného oponentního posudku k investičnímu záměru výstavby nové nemocnice ve Zlíně – Malenovicích.

16ZZK_hlasování_doplňující_návrh

Děkuji všem, kdo nám pomohli usnesení schválit. Co přesně jsme v usnesení po krajské radě požadovali? Další odborné a znalé páry očí, které se na připravovanou investici podívají bez podjatosti.

Proč požadujeme oponentní posudek?

Dovolím si přirovnání: Je to, jakoby nám hejtman nabízel krásné nové auto, supermodel s novou technologií. Vše je na něm jen dobré, ba přímo nejlepší. Před podpisem kupní smlouvy však chceme přijít ještě jednou a mít u prohlídky vlastního automechanika.

Projektové práce za 200 miliónů se mají schválit a zahájit už v březnu 2019. Tím se vlak do stanice Nová nemocnice rozjede plnou parou. Od listopadového zasedání krajského zastupitelstva máme k dispozici materiály, které novou nemocnici doporučují. Jsou však v různém stádiu rozpracovanosti a kvalitě.

Naší povinností vůči vám, občanům, je rozhodnout maximálně kvalifikovaně. A to v tuto chvíli není možné. V žádném případě nám nejde o zdržování rozhodnutí o realizaci projektu. Rozhodnout pod tlakem typu „včera bylo pozdě, honem, honem, stejně je to jasné“, považujeme za nezodpovědné.

Nová nemocnice je obrovský projekt. Projektem se na plný úvazek zabývají snad desítky hejtmanových lidí. Zastupitelé (kteří nejsou členy týmu, připravujícího investici) dostanou pro své rozhodnutí materiál v podobě manažerské prezentace s velkým množstvím obtížně srozumitelných příloh. Nyní nám hejtman nabídl, že se můžeme na cokoliv zeptat přímo členů přípravného týmu. To oceňuji a chci toho využít. Potřebuji k tomu však spolupracovníky, kteří jsou v těchto věcech profesionály a umí se ptát na podstatné věci. Nejen já, ale jistě i další zastupitelé. Právě toto je role oponentního posudku, který jsme prosadili.

Není to jen zbytečné vyhazování peněz?

Ne. Výstavba nové nemocnice je obrovský projekt. Náklady se odhadují na 6 miliard pouze na budovy. To je tak obrovská investice, že její součástí musí být výdaj na ošetření rizik, která může přípravný tým investice přehlédnout. Jednoduše: Dvakrát měř, jednou řež!

2mer1rez

Kdo to bude dělat, když podle hejtmana jsou už všichni, kdo tomu můžou rozumět, v jeho týmu?

Nerozporujeme, že hejtman pro přípravu investice skutečně najal elitu odborníků. Je ale poměrně troufalé tvrdit, že na trhu už zbyli jen automechanici specializovaní na Trabanty (viz přirovnání výše), jak žoviálně naznačoval radní Botek. Je možné, že oponentský tým nepokryje kompletně celé spektrum aspektů investice a rizik s investicí spojených. I tak to má smysl.

Nyní nás čeká příprava zadání pro výběr zpracovatele oponentského posudku. Předpokládáme spolupráci napříč politickým spektrem, s významnou rolí zdravotního výboru zastupitelstva.

Zde je přesné znění prosazeného usnesení:

Tisk č.: 1080-18Z: Zdravotnictví – hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem: Návrh na doplnění usnesení:
Zastupitelstvo Zlínského kraje ukládá Radě Zlínského kraje zajistit zpracování odborného oponentní posudku k investičnímu záměru výstavby nové nemocnice v Malenovicích, který bude
  1. zpracován nezávisle na tvůrcích investičních záměru,
  2. bude ve stejném rozsahu porovnávat investici do nové nemocnice s rekonstrukcí stávající KNTB, a. s.,
  3. identifikuje významná rizika investičního záměru, především finanční, a způsob jejich eliminace,
tak, aby odborný posudek mohl být řádně projednán na Výboru zdravotním Zastupitelstva Zlínského kraje, který bude předcházet dalším jednáním Zastupitelstva Zlínského kraje, na kterých budou zařazeny body týkající větších investičních akcí KTNB a.s., “Koncepce rozvoje nemocnic založených Zlínským krajem”, případně jiné body, které souvisí s přípravami projektu „NOVÁ BAŤOVA NEMOCNICE ve Zlíně-Malenovicích“.
Zastupitelstvo Zlínského kraje doporučuje Radě Zlínského kraje vytvořit pro přípravu výběrového řízení k zajištění odborného posudku k investičnímu záměru výstavby nové nemocnice v Malenovicích pracovní skupinu (dle článku 16. Jednacího řádu), složenou z členů zastupitelstva, ve které bude každým zastupitelském klubem jmenován pouze jeden člen.

tomas-pajonk_malyportret

Ing. Tomáš Pajonk

člen Zastupitelstva Zlínského kraje

Petr Mach rezignoval. Svobodní budou bojovat.

Lídr naší kandidátky do Evropského parlamentu včera rezignoval. Důvodem nebylo žádné ladění kandidátky, ta byla primárkami jasná, stejně jako podpora předsednictva Svobodných zvolenému lídru – Petrovi. Nepřísluší mi Petrův krok hodnotit. Lidsky ho chápu, nedělal to s lehkým srdcem. Nemám radost. Stále mu jde o úspěch strany, kterou zakládal.

Co teď?

Evropské volby jsou pro Svobodné paradoxem. Kandidovat do parlamentu, který nemáme rádi?

Chceme volný evropský trh, pohyb zboží, lidí, kapitálu, výměnné pobyty studentů, sdílení vědy, společnou obranu evropských zemí (NATO).

Současně však jsme názoru, že nic z toho dobrého skutečně nepotřebuje Evropský parlament, Evropský superstát, povinnou Evropskou kulturu, jednotnou vnucenou měnu, celní politiku, která nejvíce ubližuje nejchudším obyvatelům EU a za výnosy těchto cel platí převážně své PR.

Migrace? Azylová pravidla a sociální politika ČR je cca v pořádku. Nevidíme plán ji měnit, není vůle občanů ani politiků. Tlak EU na kvóty je z velké části interní PR unijních politiků – přesunují vinu na jiné. Budeme ho odmítat na půdě EP i doma. Nepodceňovat, ale hysterie netřeba. ČR má spíše problém, že k nám v době, kdy průmysl a služby potřebují každou ruku, nemůže snadno přijít více dobrých lidí pracovat. Více výroby, dříve opravené cesty, více zdravotnického personálu – to snad všichni chtějí.

Svobodní vždy reprezentovali voliče, kteří mají názor ANO evropské spolupráci, NE unijnímu socialismu. Hájíme názory, za které se dokáže postavit člověk liberální, který přeje svobodu sobě i druhým. Jsou to názory, za které se dokáže postavit i člověk, který je hodnotami konzervativní, ale stejně jako skutečný liberál, chápe, že hodnoty se tvoří příkladem a ne nátlakem. Jen svobodná společnost umožňuje lidem zkoušet věci nové i držet se starých osvědčených.

Současná EU ohrožuje obě skupiny –odměňuje „dobré chování“, křiví trh. Dotuje „správné“, bere všem, tlačí ideologie. Proti tomu jsou Svobodní. Ne proti spolupráci.

V hájení tohoto názoru jsou Svobodní stále jedineční.

Nejsme bezchybní, nejsme dokonalí. Mnohé jsme zpackali, mnohé ještě určitě neuděláme ideálně. Učíme se. To je také hodnota, kterou můžeme dát na stůl.

A dál?

Kandidovat budeme. Budou nové primárky. Bude nový lídr.

Chce to nejen lídra, chce to celý tým. Mnoho dobrých lidí i mimo Svobodné má velmi podobné názory na EU jako my. Oslovíme je. Budeme spolupracovat se všemi, co mají chuť, aby i české (a moravské a slezské) volání po svobodné spolupráci evropských národů znělo hlasitěji a hlasitěji.

Dáme do toho vše, co dát budeme moci. Každý Svobodný, každý, kdo má obavu z dalšího bezbřehého jednostranného prohlubování evropské integrace, každý člověk, kterému jde o věc, pochopil, že přestal čas malicherného nálepkování. Všem nám jde o to neztratit hlas. Neztratit hlas, který bude i v hlubinách Brusele vytahovat na světlo dopady dalších euronesmyslů. Hlas, který bude pomáhat všem, kteří nechtějí, aby odpovědí na každý problém bylo jen #mojeEU, #víceEU a povýšené vysvětlování, že jsme nepochopili další “dobro”! Ale také hlas který nebude tvrdit, že domácí regulace chceme a jsou fajn, jen proto, že je „ta naše česká“, špatná regulace je špatná bez ohledu na původ.

Času je málo, situace není skvělá, vše mohlo být lepší. Není čas brblat a vzdávat se dopředu. Jsme, kde jsme. Dobře vím, co sil a energie stojí kampaň. Ale není kam ustupovat. Není možné vyklidit pole a nechat znít jen různé varianty hlasu #víceEU. Není možné, aby euroskeptický hlas byl reprezentován jen jako hlas strachu ze všeho cizího a jiného.

Toho bohdá nebude! 😉 Méně EU, více občanům.

Francouzská střední třída vs Zelený socialismus

Ve Francii probíhají násilné protesty spojené s výrazným růstem ceny pohonných hmot. Průměrná cena nafty ve Francii vzrostla za poslední rok na částku €1.51 (39,1 Kč), což je nárůst o 23%. Cena PHM ale roste celosvětově, proč je zrovna Francie tak výjimečná?

Vraťme se společně do roku 2017, kdy USA prostřednictvím svého prezidenta, Donalda Trumpa, odstoupily od Pařížské dohody. Státy, které Pařížskou dohodu podepsaly, se zavázaly omezovat emise skleníkových plynů v návaznosti na snížení dopadů globálního oteplování. Hlavním vyjednavačem byl toho času franzouzský ministr zahraničí, Laurent Fabius a Francie měla být vlajkovou lodí v boji proti globálnímu oteplování. Emmanuel Macron dokonce po odstoupení USA pozval americké klimatology do Francie a prezentoval se kampaní „Make Our Planet Great Again“, která měla propagovat boj proti globálnímu oteplování s Francií v čele po celém světě.

Všemi těmito kroky se Macron dostal pod velký tlak jak veřejnosti, tak i spolupracovníků, kteří očekávali výsledky. I přes to, že francouzská vláda každoročně zvyšuje zdanění uhlíkových plynů, které by z původních $35/tunu mělo v roce 2022 vzrůst na $98.50/tunu a snaží se také bonusy podporovat výměnu dieselových aut za přírodě šetrnější vozy, stále to nestačí. Jakákoliv varianta dieselovému autu je pro běžného Francouze zkrátka moc drahá a cíl, který předpokládal zákaz prodeje aut se spalovacím motorem do roku 2040 a dokonce tzv. uhlíkovou neutralitu Francie do roku 2050, se Macronovi nepříjemně vzdaluje. Tento cíl, který Evropské Unii poctivě naplánoval sám Jean-Claude Juncker, Francie samozřejmě vyhlásila ambiciózně ještě dříve.

Kdo tedy dnes ve Francii protestuje? Tzv. hnutí žlutých vest je podle všech dostupných informací spontánně vzniklá skupina živnostníků, podnikatelů a zaměstnanců, kterých se kroky vlády a prezidenta Macrona přímo dotýkají. Nejedná se o skupinu spojenou s žádnou politickou stranou, odbory, nebo organizací a její členy bychom nalezli napříč všemi příjmovými a věkovými skupinami. Hnutí vzniklo mimo hlavní město a na jejich transparentech se objevují hesla jako „Nelikvidujte nás daněmi“, nebo také „Smrt daním“. Zelená politika je drahá a vyhnala do ulic i ty, kteří do teď zůstávali doma a masových protestů, které jsou v Paříži ve srovnání například s našimi městy daleko obvyklejší, se vyhýbali. Hlavní část „Žlutých vest“ tvoří živnostníci společně s menšími a středními podnikateli. Právě tyto skupiny jsou výrazně znevýhodněny současným systémem, kdy jim stát bere více než polovinu mzdy a zpět jim vrací pouze zlomek toho, co v benefitech běžným zaměstnancům. Nejsou to ale pouze podnikatelé, společně s nimi vyšli do ulic i zaměstnanci, kteří mají také vysokých daní a neefektivního nakládání se společnými penězi dost. Nepleťme si ale hnutí žlutých vest s obhájci kapitalismu a plošného snižování daní. Dle posledných zpráv patří mezi jejich požadavky zvýšení daňové progrese a vyšší zdanění korporací, určitá část hnutí dokonce volá po zvýšení minimální mzdy. Ne všem jde o odmítnutí zelené politiky. Naopak jde o to, kdo to zaplatí. Záchrana planety je skvělá věc, pouze ovšem tehdy, když to nemá jít z vlastní kapsy.

Dalším důvodem je to, že Francouzi přestávají věřit ve schopnost státu řešit klimatickou změnu. Často zmiňovaným příkladem je kauza Autolib. Autolib byl projekt, který měl za úkol snížil počet používaných automobilů se spalovacími motory na území Paříže a nahradit je elektromobily. I přes mohutnou podporu, kdy projekt 103 radnic pařížské aglomerace ročně dotovalo 63 miliony eur, byl dlouhodobě ztrátový projekt v době svého zániku ve ztrátě přes 293 milionů eur, tedy zhruba 7,6 miliardy korun a je považován za jedno z největších selhání velké bojovnice proti znečištěnému ovzduší, pařížské starostky, Anny Hidalgové.

I přes to, že je zelená politika momentálně v současnosti v Evropě velice oblíbená a Macronovi se rozhodně vybudování image bojovníka proti klimatické změně vyplatilo, je také velice drahá. Nákladům na pořízení a provoz tradičního automobilu se spalovacím motorem se elektromobily prostě a jednoduše dnes nemůžou rovnat. Jediným způsobem, jak dnes umí Francie zatraktivnit zelená řešení, je zdražit ta „nezelená“, a to pomocí regulací, restrikcí, diktátu automobilkám, kvótám a také zvyšováním daní na paliva a také na automobily se spalovacím motorem.

Všechna tato opatření dopadnou nejvíce na nižší příjmové skupiny, které jsou už dnes tak jako tak velmi vysoce zdaněny. Jak si může běžný občan dovolit koupit elektromobil, když mu stát sebere polovinu platu na daních a ještě mu zdraží provoz jeho dosavadního automobilu?

Obloukem se opět vracíme ke Pařížské klimatické dohodě. Ambiciózní vznešené cíle jsou pouze maskou, za kterou se schovávají další restrikce, zvyšování daní, regulace, státní podpora soukromých „zelených“ projektů a s tím spojená korupce. I přes to, že je kolem klimatické změny spoustu dohadů, protichůdných názorů, průzkumů a výzkumů, vědci se shodují na jedné věci. Planeta se otepluje. Vzniklé masové hysterie se šikovně podařilo využít hrstce podnikatelů a politiků, kteří se bojem proti oteplování zviditelňují a snaží se naši zemi spasit. Macron je jedním z nich a jeho destruktivní politika už pomalu u Francouzů naráží.

Já bych si přál to, aby se Francie opravdu stala vlajkovou lodí boji proti globálnímu oteplování a na jejím příkladu svět uviděl, kam až můžou radikální, ukvapené návrhy a neúměrné zvyšování daňového zatížení vést. Stejně jako komunismus zní agenda Macrona na první poslech moc hezky. Stejně jako komunismus vede k chudobě a ke zhoršení životních podmínek. Stejně jako komunismus si ji bohužel bude muset lidstvo napřed vyzkoušet, než důsledky této politiky plně pochopí. To je, zdá se, náš úděl.

Zelená politika má totiž spoustu dalších vedlejších efektů. My v České Republice o tom víme své, jeden náš politik celkem slušně zbohatl (a stále bohatne) na povinném přidávání biopaliv do benzinu a nafty. Dokonce tak moc, že už je dnes premiérem. Ale o tom zase jindy.

 

Tomáš Pajonk

Předseda Svobodných a zastupitel Zlínského kraje

Otevřený dopis příslušníkům Policie ČR

Aktualizace: otevřený dopis, včetně otisku komunikace Policie a mého komentáře zveřejnilo také Echo24 – „Nezatkneme vás, jen jsme se tu málem počůrali smíchy,“ píší policisté na Facebooku

 

Otevřený dopis příslušníkům Policie ČR:

 

Vážení policisté,

 

Jako předseda nejsilnější mimoparlamentní strany se obracím na ty z vás, kteří se řídí heslem „Pomáhat a chránit“. Na ty, kteří poctivě vykonávají svoji službu a chtějí sloužit lidem.

Možná jste to ani nepostřehli, ale Policie se čím dál více stává nástrojem politického boje. Od původního poslání – dohlížet, aby si lidé neubližovali a nezasahovali do majetku jiných – jste čím dále více využíváni k boji o moc, ovlivňování veřejného mínění, vynucování poslušnosti občanů vůči státní moci a k trestání zločinů bez oběti.

Impulsem k napsání tohoto dopisu byla včerejší poznámka správce Facebookového účtu Policie ČR, ve kterém s rádoby humornou nadsázkou vysvětluje, že „Listina základních práv a svobod zaručuje svobodu projevu, nikoliv svobodu po projevu“ (viz obrázek níže).

Jsem představitelem strany, která svobodu slova považuje za jeden ze základních pilířů demokratické společnosti. Svobodu slova totiž nemáme kvůli tomu, abychom si povídali o počasí. Svobodu slova máme proto, aby lidi mohli říkat velmi kontroverzní věci. Jediným omezujícím kritériem může být pouze ohrožení něčího života, zdraví či majetku. Určování jiných mantinelů či relativizaci tohoto ústavního práva správcem vašich sociálních sítí považujeme za alarmující signál pozvolného návratu totality, byť s možná jiným znaménkem, nežli měla ta komunistická.

Proto vás tímto dopisem vyzývám, abyste ať už jako jednotlivci či jako skupiny vyjádřili svůj nesouhlas s relativizací svobody slova a zaslali jej na Odbor tisku a prevence Policejního prezidia ČR, které je za toto skandální vyjádření odpovědné. Sdělte jim, že takováto vyjádření vrhají špatné světlo na vaši záslužnou práci a staví vás proti lidem, kterým jste se rozhodli sloužit. Vyjádřete se jasně, že toto stanovisko není vaším stanoviskem, že Odbor tisku a prevence v tomto nehovoří za vás!

Prosím, předejte tento otevřený dopis vašim kolegům. Zpochybňování svobody slova nesmí být činěno i vaším jménem!

Závěrem bych vám chtěl poděkovat jménem svým i jménem všech svých kolegů za vaši záslužnou práci, kterou vykonáváte ve prospěch všech našich spoluobčanů, popřát méně byrokracie a zlepšení materiálních podmínek výkonu vaší služby.

Děkuji, že pomáháte a chráníte!

V Zašové dne 29.11.2018

Ing. Tomáš Pajonk

Předseda Strany svobodných občanů

www.svobodni.cz

 

Zasláno:

Služebny PČR

Předseda Nezávislého odborového svazu PČR, pplk.. JUDr. Milan Štěpánek (stepanek@nosp.cz)

Odbor tisku a prevence Policejního prezidia ČR (pp.tisk@pcr.cz)

Ruské zajetí ukrajinských lodí bylo prokazatelně porušení mezinárodního práva

Aneb “už zase Rusko a pokrytecké pojetí práva pokojné plavby”. Ukrajina měla právo využít pokojné plavby Kerčskou úžinou, a Rusové neměli žádné právo jim v tom bránit. Pokusím se použít maximálně suchá fakta a ověřené skutečnosti. Oblíbená taktika dezinformátorů a konspirátorů bude tahat do události Krym, Porošenka a jeho volební impotencionál a podobně. Zkusme se od tohoto oprostit. V mezinárodní situaci totiž není události, která by dala vykládat tak, že přes koleno někomu nějak nenahraje.

  1. listopadu vojenské a bezpečnostní síly Ruské Federace v Kerčské úžině násilím zastavily, nalodily se na a zajaly tři ukrajinské vojenské lodi – lehké hlídkové lodi “Berdjansk” a “Nikopol” třídy Gjurza-M a remorkér Jany Kapu. Lodi třídy Gjurza-M jsou nejnovější plavidla ukrajinského námořnictva vyráběné od roku 2016 a vyzbrojené 30mm kanonem, granátometem a řízenými střelami, ale neopětovaly palbu.

Podle tiskových zpráv ukrajinského námořnictva je chronologie následující:

– Ukrajinské námořnictvo předem informovalo o transitu svých lodí skrze Kerčská úžina do Azovského moře.

– Ukrajinské lodi kontaktovaly ruské dispečery v přístavech Kerč a Kavkaz; ti neodpověděli ačkoli bylo odposlechnuto že o ukrajinských lidí ví a komunikují s ruskými vojenskými loděmi.

– Ruská vojenská loď “Don” úmyslně, pod úhlem ca. 40°, taranovala ukrajinský remorkér, čímž mu vyřadila hlavní motor. Video této úmyslné kolize natočili sami ruští námořníci z lodi ‘Don’ a na internet je nahrála ruská služba FSB.

– Kerčská dopravní informační služba informovala o uzavření úžiny kvůli tankeru který před kerčským mostem najel na mělčinu – což ovšem zjevně nijak nebránilo plavbě ruských vojenských lodí Admiral Zacharin a dvou dalších, které mezitím propluly.

– Ukrajinské lodi zachytily bitevní vrtulníky Ka-52 na útočném kurzu, ale nedošlo k žádnému odpalu zbraní.

– Ukrajinské lodi se začaly pohybovat směrem k východu z Kerčské úžiny.

– Ruské ozbrojené síly začaly “obtěžovat” ukrajinské lodi manévrováním v nebezpečné vzdálenosti od nich.

– Ruské ozbrojené síly vyslaly ukrajinským lodím ultimátum, že mají zastavit, nebo použijí zbraně.

– Když lodi ukrajinského námořnictva opustily (sic!) teritoriální vody 12 mil od pobřeží, lodi ruské FSB zahájily palbu na ukrajinské lodi, které tím byly poškozeny a ztratily ovladatelnost. Ukrajina neopětovala palbu.

– Ruské speciální jednotky, které se ji předtím pohybovaly v okolí, se násilím nalodily na ukrajinské lodi a zajaly je.

Ukrajinské námořnictvo události interpretuje takto:

„V rozporu s Mezinárodním námořním právem, jakož i Smlouvou mezi Ukrajinou a Ruskou federací o spolupráci ve využití Azovského moře a Kerčského průlivu, pobřežní bojové lodi Ruska … vykonaly nepokrytě agresivní akce proti lodím ukrajinského námořnictva. <Ruská> hlídková loď ‘Don’ najela do našeho remorkéru, čímž poškodila hlavní motor a znehybnila jej. Dispečerská služba okupantů odmítla zabezpečit právo pokojné plavby, garantované mezinárodními smlouvami.”

Rusko oficiálně události interpretuje takto:

„MZV Ruska vznáší zásadní protest v souvislosti s hrubým narušením pravidel pokojné plavby loděmi námořních sil Ukrajiny 25. listopadu 2018 v teritoriálních vodách Ruské Federace v Černém moři.”

Z obou oficiálních prohlášení je tedy zjevné, že oprávněnost ukrajinských a ruských akcí nezáleží ani na tom „komu patří Krym”, ani na „teritoriálních vodách”, nýbrž na jedné jediné věci: mezinárodním právu ohledně „pokojné plavby”.

Rusové „právo na pokojnou plavbu” využívat smí, ale nikdo jiný ne!

Mezinárodní námořní právo, tj. úmluvy UNCLOS, UNCLOS II, UNCLOS III a jim předcházející dílčí úmluvy, po desetiletí obsahuje „Právo na pokojnou plavbu”, které zakotvuje cizím lodím nárok proplouvat teritoriálními vodami nějakého pobřežního státu. Práva na pokojnou plavbu rády využívají Rusko a Čína pro plavbu v teritoriálních vodách USA a USA přitom ani nehnou brvou – ale jakmile se lodi USA pokoušely uplatnit téže právo v teritoriálních vodách Ruska či Číny, Moskva a Peging vydávají oficiální prohlášení o „provokacích” a provádí agresivní vojenské manévry hrozící kolizí. A občas nejen hrozící: ruské i čínské vojenské lodi a letouny několikrát Američany uplatňující právo pokojné plavby taranovaly.

Jinak řečeno, Rusko má již desetiletí dojem, že se samo smí plavit v teritoriálních vodách svých protivníků, ale jakmile mu někdo oplatí stejnou mincí, jde o neospravedlnitelnou provokaci která musí být potrestána. Ukrajina je tedy jen poslední obětí ruského desítky let trvajícího extrémního pokrytectví. Nebo ne? Pojďme se na to podívat.

Co říká mezinárodní právo o „právu na pokojnou plavbu”?

Mezinárodní námořní právo rozeznává vnitrostátní, teritoriální, ostrovní a přilehlé vody, plus Exkluzivní Ekonomickou Zónu. Důležité je však chápat, že všechno od přilehlých vod včetně a výše již představuje mezinárodní vody.

Státům tedy “patří” pouze teritoriální vody (a případně ostrovní, tj. uvnitř řetězce ostrovů které jsou dostatečně blízko u sebe – v tom spočívá veškerá kontroverze s Čínou, Jihočínským mořem a řetězcem nových umělých ostrovů.)

Všem lodím, včetně válečných, je ovšem mezinárodním námořním právem i tak povolen průchod teritoriálními (a ostrovními) vodami. Oficiální český překlad úmluvy UNCLOS III je v odkazu. Podstatný je celý článek 19 a pojem pokojné proplutí:

  1. Proplutí je pokojné, pokud neohrožuje mír, veřejný pořádek nebo bezpečnost pobřežního států. Takové proplutí probíhá v souladu s touto Úmluvou a s jinými pravidly mezinárodního práva.
  2. Proplutí cizí lodi se považuje za ohrožující mír, veřejný pořádek nebo bezpečnost pobřežního států, zahrnuje-li v pobřežním moři některou z těchto činností:

(a) jakoukoli hrozbu silou nebo použití síly proti svrchovanosti, územní celistvosti nebo politické nezávislosti pobřežního států nebo jakýmkoli jiným způsobem porušující zásady mezinárodního práva zakotvení v Chartě OSN;

(b) jakékoli cvičení nebo výcvik se zbraněmi všeho druhu;

(c) jakoukoli činnost zaměřenou na shromažďování informací k újmě obrany nebo bezpečnosti pobřežního států;

(d) jakoukoli propagandu zaměřenou na působení na obranu nebo bezpečnost pobřežního států;

(e) vypouštění, přistávání nebo braní na palubu jakýchkoli letadel;

(f) vypouštění, přistávání nebo braní na palubu jakéhokoli vojenského zařízení;

(g) naloďování nebo vyloďování jakéhokoli zboží, měny nebo osoby v rozporu s celními, finančními, přistěhovaleckými nebo zdravotnickými právními předpisy pobřežního států;

(h) jakýkoli čin úmyslného a závažného znečištění, který je v rozporu s touto Úmluvou;

(i) jakoukoli rybolovnou činnost;

(j) provádění jakékoli výzkumné nebo průzkumné činnosti;

(k) jakýkoli čin zaměřený na zasahování do kterýchkoli spojových systémů nebo jiných zařízení pobřežního států;

(l) jakoukoli jinou činnost, která nemá přímý vztah k proplutí.

Pojem “pokojného proplutí” ze článku 19(1) není definován ničím svévolným výkladem toho, co by mohlo znamenat “ohrožení míru” atd., ani ničím “selským rozumem”, nýbrž výhradně Článkem 19(2). A to znamená, že pokud byť i vojenská loď “proplouvá” teritoriálními vodami Ruska (USA, Číny, Brazílie) ale přitom nestřílí, neloví, nic a nikoho nenaloďuje ani nevyloďuje, nikomu nevyhrožuje, nic nehackuje ani nevysílá propagandu, neprovádí geologický či jiný průzkum ani se nedopouští špionáže, nejedná se v žádném případě o “provokaci” nýbrž o “pokojné proplutí” a tečka.

Samozřejmě tu jsou nějaká omezení: proplouvající lodi se musí podřídit regulacím o bezpečnosti námořní dopravy, ochraně infrastruktury, moře a života v něm, a celním, finančním a přistěhovaleckým regulacím (Článek 21) a je možné aby pobřežní stát požádal, aby skrze teritoriální vody proplouvaly skrze předem vymezené a zřetelně vyznačené koridory (Článek 22). Dále je možné, aby pobřežní stát dočasně pozastavil pokojné proplouvání svými tetitoriálními vodami z důvodů “nezbytných k ochraně jeho bezpečnosti” vč. vojenských cvičení (Čl. 23) – ale to výhradně “aniž by formálně nebo fakticky diskriminoval cizí lodě” a “po náležitém zveřejnění”.

Mezinárodní právo a ruský útok na ukrajinské lodi

Pokud tedy Rusko tvrdí, že Ukrajina “hrubě narušila … právo pokojné plavby”, a přitom nevneslo a dokonce ani netvrdilo nic o narušení podle článku 19(2), může se ohánět pouze Článkem 23 – jenže protože ruské řízení dopravy mnoho hodin nekomunikovalo s ukrajinskými loděmi oznamujícími proplutí, protože poté sice prohlásilo že je úžina uzavřena kvůli tankeru na mělčině ale nezveřejnilo tuto informaci podle požadavků UNCLOS, a protože okolo tankeru proplouvaly ruské lodi, zcela zjevně se jednalo o “faktickou diskriminaci cizích lodí” kterou Článek 23 zakazuje.

Ukrajina tedy podle mezinárodního práva měla právo využít pokojné plavby Kerčskou úžinou, a Rusové neměli právo jim v tom bránit, nota bene násilím. A pokud se násilí dopustili, znamená to porušení mezinárodního práva. A to je v tomto případě pouze dvojího druhu.

Podle mezinárodního práva se buď se jedná o válečný akt, a nebo se může jednat o pirátství – ovšem jen v případě, že se jedná o “Pirátství válečné lodi, státní lodi nebo státního letadla, kterých se zmocnila vzbouřená posádka”.

V této situaci je zcela jasné, kdo je tady pirát.

Tomáš Pajonk

Předseda Svobodných a zastupitel Zlínského kraje