Obelisk: Svobodní začali kampaň u velkých podniků na Zlínsku

Strana svobodných občanů zahájila sérii mítinků u bran velkých podniků a firem na Zlínsku. Členové vedení zlínské kandidátky Svobodných roztáhli transparenty a poutače na konci ranní směny před továrnou Deza ve Valašském Meziříčí a rozdávali vycházejícím zaměstnancům letáčky. Krátce poté je ochranka podniku vykázala od brány do firmy až za areál parkoviště. „Levicové strany říkají, že pravice je proti dělníkům. My se chceme pokusit u velkých továren zaměstnance přesvědčit, že tomu tak není.“ řekl lídr Svobodných na Zlínsku Tomáš Pajonk. Mezi dalšími továrnami, které chtějí Svobodní navštívit, je na příklad Barum Otrokovice a další velké podniky ze Zlína či Vsetína.

Obelisk

1 reply
  1. Premio
    Premio says:

    Už před lety jsem narazil na proble9m, když jsme chtěli aktrideovat psychologicke9 te9ma pro učitele, ktere9 nabedzelo i typologickou metodu. Vyje1dřened z MŠMT znělo, že učitelům psychologie do ruky nepatřed. Tote9ž te9ma jsme obtatem akreditovali pod jinfdm ne1zvem a vfdměnou pe1r slov v obsahu, neboť jsem věděl, že to učitele9 potřebujed pro sebe i pro pre1ci s že1ky. Zatedm co te9ma bylo mimoře1dně faspěšne9, vystředdalo na MŠMT několik ministrů, kteřed do syste9mu školstved a potřeb učitelů te9měř neviděli.Ten syste9m vle1dnuted, akreditaced i schvalove1ned projektů je nemocnfd, stejně jako jsou nemocne9 vzdělane9 mozky, ktere9 nemajed vlastned fasudek a jen “sloužed” vytfdčenfdm slovům. Neboť te9mata projektů mused vyznedvat v duchu politickfdch pojmenove1ned, aby za ně mohly bfdt vyde1ny penedze. Kdo zkoume1 kvalitu lektorů? Kdo se zabfdve1 dopadem projektovfdch aktivit? Kdo se pte1 že1ků, co jim projekty přinesly? Kolik peněz z projektů zůste1ve1 pro učitele? Mohou projektovfd přednos hodnotit rodiče? Kterfd z těch 17. jmenovanfdch projektů přinesl vedce praxe, než administrativy?Mirek

    Odpovědět

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

7 + fifteen =