Svobodní reagují na socialistické plány kraje

Kraj podepsal smlouvu, ve které se zavazuje protěžovat jedno průmyslové odvětví před jinými. Krajské předsednictvo Svobodných na to reagovalo takto.

„Svobodní nesouhlasí s tím, aby prostředky z vybraných daní byly cíleně využívány tímto způsobem. Snaha kraje a signatářů o vytvoření takových podmínek, při kterých je výhodné studovat specifické obory na úkor ostatních je typickým sociálním inženýrstvím a v dlouhodobém hledisku uplatnitelnosti absolventů na trhu práce škodí.”

http://zlinskykraj.svobodni.cz/2015/08/krajske-socialni-inzenyrstvi-stanovisko-svobodnych-k-sektorovym-dohodam/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

14 + 20 =