Nedašov – nejproškolenější obec v kraji

Jednou z pravomocí krajského zastupitelstva je rozdělovat peníze přímo obcím. Nejčastěji podle různých programů. Výsledky jsou zajímavé. Když porovnám dvě počtem obyvatel podobně velké obce mimo hlavní dopravní tahy, obě v podhůří kopců, zjistím, že mají velmi různou prioritu.

Nedašov  (1409 ob.) – dostal v období 2003-2015 36 miliónů korun. Z toho 10 miliónů na vzdělávání.

Chvalčov  (1623 ob.) – nepatří mezi vyvolené, tomu dal kraj miliónů 7.

Na rozdělování adresných dotací (firmám, obcím, jednotlivcům) jde vidět několik věcí:

– “aktivní” zastupitel si může kupovat místní hlasy za peníze kraje

– nemyslím, že transparentnost něco zásadně zachrání; věřím, že tyto dotace byly rozdány v souladu se všemi pravidly

– ostatním obcím to nijak moc nevadí, peníze z kraje jsou do rozpočtu navíc, je to příjemný dárek,

Proč jsou tedy takové rozdíly? Je v tom skutečně nějaký smysl? Má kraj selektovat obce, kterým opraví chodníky a kterým ne?

PS: Úmyslně ignoruji obce á la Pitín, působiště minulého hejtmana (pro mimokrajské – něco jako Hostivice ve Středních Čechách). Úmyslně jsem vybral dvě obce, které nemají takto politicky “nabito”.

Zde je rozpis jednotlivých dotací pro zmíněné obce.

Nedašov
RokCoDotace
2003Výdaje jednotek SDH                            600
2003Přímé náklady na vzdělávání10 896 000
2003Státní informační politika61 000
2004Státní informační politika33 000
2004Přímé náklady na vzdělávání11 712 560
2004Rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. tříd16 440
2006Rozšíření vodovodu4 416 600
2006Sanace sesuvu domu200 000
2008Stavební úpravy a udržovací práce – hasičská zbrojnice625 000
2008Hospodaření v lesích28 800
2009Zásahový dopravní automobil pro jednotku SDH300 000
2009Vánoční koncert10 000
2009Turnaj ve stolním tenise5 000
2009Projekt obnovy zeleně v centru obce380 000
2010Odstranění prvotních následků povodňových škod100 000
2010Hospodaření v lesích18 000
2010Oprava v ZŠ Nedašov a nákup techniky500 000
2010Kanalizace splašková300 000
2011Nedašov – kanalizace odpadních vod4 319 000
2011Oprava veřejného osvětlení v obci Nedašov166 000
2012Vestavba mateřské školy Nedašov881 000
2012Pořádání Mezinárodního turnaje žáků v malé kopané “O pohár Závrší” dne 21. září 201215 000
2013Hospodaření v lesích81 000
2013soutěž Vesnice roku 2013 ve Zlínském kraji: pořízení informační tabule a nákup drobného majetku100 000
2013restaurování kamenného kříže z roku 187840 000
2013Na výdaje jednotky SDH25 000
2013IV. Mezinárodní turnaj žáků v malé kopané “O pohár Závrší”15 000
2013Silnice III/50736: Nedašov, Průtah – kanalizace splašková998 000
2013Zpracování návrhu územního plánu Nedašov113 000
2014ZŠ a MŠ Nedašov: pořádání V. Mezinárodního turnaje žáků v malé kopané O pohár Závrší10 000
 celkem za období 2003-201536 366 000
Chvalčov
RokCo Dotace
2003Na věcné výdaje jednotek SDH9 000
2003Přímé náklady na vzdělání3 086 000
2003Státní informační politika14 000
2004Vybavení jednotek SDH40 000
2004Silnice II/437-oprava mostů, chodníků, opěrná zeď210 000
2004Státní informační politika10 000
2004Přímé náklady na vzdělávání2 898 000
2005Výdaje jednotek SDH35 000
2005ÚP Chvalčov192 000
2008Restaurování pomníku sv. Josefa ve Chvalčově Lhotě30 000
2008Nákup učebních pomůcek pro ZŠ Chvalčov44 000
2009Rekonstrukce veřejného rozhlasu – II. etapa94 000
2009Územní plán obce Chvalčov – etapa návrh100 000
2009Restaurování kříže z 1. pol. 20. století v k.ú. Chvalčova Lhota35 000
2010Restaurování sochy Panny Marie s Jezulátkem z roku 1879 Chvalčova Lhota20 000
2011Dar – krytí škod způsobených místními povodněmi v roce 2011100 000
2011Nákup věcných prostředků požární ochrany pro jednotku SDH98 000
2011Výdaje spojené s činností jednotky SDH12 000
2011Restaurování sousoší sv. Anny a Panny Marie z počátku 20. století k.ú. Chvalčov20 000
2012Na výdaje spojené s činností jednotky SDH11 000
2012Restaurování kříže z roku 1945 u kaple sv. Cyrila a Metoděje20 000
2013Na činnost jednotky SDH14 000
2013Na restaurování kamenného kříže pod Kozincem45 840
2013Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné vybavení)75 000
2014Na výdaje spojené s činností jednotky SDH12 000
 celkem za období 2003-20157 224 840
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

nineteen − 17 =