Příspěvky

Vrať dotace, Andreji!

V posledních dnech rezonuje českým mediálním prostorem zpráva o tom, že bude muset Česká republika vracet až 450 milionů korun na dotacích. Důvodem je střet zájmů premiéra Andreje Babiše, který v auditu potvrzuje Evropská komise. To vše v době, kdy se na Václavském náměstí schází desítky tisíc demonstrantů protestujících proti vládě hnutí ANO a požadujících demisi ministryně spravedlnosti, Marie Benešové.

 

Odvolání Babiše by jistě bylo pro naši republiku pozitivem, neřešilo by to ovšem příčinu problému. Ta tkví v dotačním systému České republiky i Evropské unie, kdy se rozdávají miliardy z kapes daňových poplatníků soukromým firmám na investice do rozvoje jejich businessu. Proč je to špatně? Dotace deformují českou ekonomiku a vytvářejí zbytečně korupční prostředí. Ničí konkurenci. Vznikají díky nim věci, po nichž není poptávka, a prostředky pak chybějí v peněženkách lidí, kteří by si za ně pořídili to, o co skutečně stojí.

 

Když ze svých daní dotujeme konkurenci

 

Perfektně to jde vidět na příkladu tiskaře Petra Fryče, kterého vyzpovídal Vítek Jedlička v rámci kampaně do Evropských voleb. Dotace z EU mají mnohdy fatální důsledky pro české podnikatele a to nejenom pro ty, co si neumějí nebo nechtějí o dotace zažádat, ale i pro ty, jejichž firma se prostě jenom nacházela ve špatném kraji.

 

Dotace nedávají smysl. Nejen jejich zneužívání a vzniklá korupce je totiž důvodem k jejich zrušení a ne vždy za nimi stojí zlá Evropská unie. Německá automobilka BMW dostala začátkem tohoto roku od státu více než půl miliardy korun na výstavbu testovacího centra na Sokolovsku. Tato dotace v podobě daňových prázdnin, příspěvkům na školení zaměstnanců a dalších pobídek přichází v době extrémně nízké nezaměstnanosti. Stát navíc podporuje firmu, která v roce 2017 dosáhla rekordních zisků a vyplácela akcionářům tučné dividendy. Tímto postupem stát nejen že bere peníze lidem a dává je bohaté korporaci, ale zároveň také odebírá pracovníky z již tak přetíženého trhu práce.

 

A co kdyby vám nakonec někdo řekl, že stát sebere 3,1 miliardy všem občanům České republiky a obratem je přidělí těm, kteří mají svůj vlastní dům? Přesně takto fungují kotlíkové dotace, další z nekonečné řady nesmyslných státních pobídek.

 

Zrušení dotací jako science fiction

 

Zrušení dotací je možné a vede k růstu. Ještě v roce 1984 se příjmy Novozélandských chovatelů skotu a jehněčího skládaly ze 40% z dotací. Dotace zvyšovaly cenu půdy, utlumovaly inovace, konzervovaly stav na trhu a způsobovaly nadprodukci. Farmáři dodávali maso i do oblastí, kde by jej místní obyvatelé dokázali vyprodukovat výrazně levněji a jednotlivé státy často sahaly ke clům, aby své producenty ochránili. Rok na to již dotace neexistovaly. Produkce jehněčího masa pro export se snížila o 6 milionů kusů. To byla čistá nadprodukce dotovaná z daní. V následujících letech výrazně vzrostla produktivita farmářů a cena půdy se ustálila na úrovni její výtěžnosti z hlediska produkce masa. Díky tomu se zvýšila také kvalita půdy, když se přestalo plýtvat vodou a ekonomicky nevýhodné pole se změnily zpět na lesy a louky. Do dnes je Nový Zéland jedinou vyspělou zemí, která přímo nedotuje zemědělce. I přes nutnost konkurovat dotovaným farmářům z ostatních zemí se tamnímu zemědělskému průmyslu podařilo v roce 2017 exportovat zboží v hodnotě 28 miliard dolarů .

 

Svobodní bojují proti dotacím do soukromého podnikání dlouhodobě a říkají to od svého vzniku. Neberme lidem peníze a nechme je sami rozhodnout o tom, za co je utratí. Kam vede přerozdělování a plánované hospodářství si u nás pamatujeme velice dobře. Neprotestujme proti dotacím Babišovi, protestujme proti dotacím jako celku, jinak se nám může stát, že Babiše obratem nahradí nějaký jiný Bureš a budeme na tom stejně, jako do teď.

Tomáš Pajonk

Předseda Svobodných, zastupitel Zlínského kraje

MoneyMag: Zrušit v Česku dotace? Mnoha lidem by to nevadilo

Dotace dlouhodobě rozdělují společnost na několik táborů s různými pohledy. Někteří o nich vědí tak málo, že problematiku, která i jim zasahuje do rodinných rozpočtů, raději přehlížejí. Ročně ministerstva a další subjekty rozdělí mezi příjemce částky ve výši stovek miliard korun. Vzhledem k nemalým sumám se tak celý systém přidělování subvencí těší velké pozornosti, častěji té negativní. Objevují se dokonce názory na jejich úplné zrušení. „Dotace deformují českou ekonomiku a vytvářejí zbytečně korupční prostředí. Ničí konkurenci. Vznikají díky nim věci, po nichž není poptávka, a prostředky pak chybějí v peněženkách lidí, kteří by si za ně pořídili to, o co skutečně stojí,“ uvádí k ideji podpor Tomáš Pajonk, předseda strany Svobodní.

celý článek zde

Dotace pro vyvolené nebo opravené krajské silnice?

Kraje se značně vzdálily myšlence být správcem infrastruktury – například se poctivě starat o silnice – a pasovaly se do role všudypřítomného vykonavatele dobra. Problémem ale je, že ono dobro kraj vykonává za naše peníze, a navíc zcela neefektivně. Jen pro ilustraci – individuální dotace, z nichž má prospěch pouze velmi omezená skupina občanů, spolykají zhruba 26 milionů. Nabízí se otázka: Proč kraj místo investic do silnic podporuje dotacemi vyvolené?

Zlínský kraj se snaží navodit iluzi, že peníze rozdává podle nějakého inteligentního a zároveň trochu spravedlivého klíče. Proto také vytvořil řadu dotačních programů, ve kterých stanovuje pravidla, podle kterých dotační žádosti hodnotí. Žádosti, které více pasují do programu, mají větší šanci uspět a dotaci získat. Jenže, kraj se chystá v roce 2018 rozdělit zhruba třetinu dotací i projektům, které žádnému dotačnímu programu neodpovídají. To jsou ty, pro které se vžilo označení individuální dotace.

Nechceme obhajovat systém dotačních programů jako takový. Nevěříme, že se takto dá efektivně řídit rozvoj kraje. Podstatně větší problém však vidíme právě v dotacích individuálních. Tam se totiž nerozhoduje podle nějakých předem daných pravidel. Rozhoduje se podle dojmu z každého takového jednotlivého projektu. A doufejme, že jen podle toho. Neexistují-li pravidla, existuje vždy i vysoký korupční potenciál.

A to je nejen zbytečné, ale i škodlivé a nebezpečné. Chceme, aby kraj primárně investoval například do opravy svých silnic. Víme, že na pořádnou opravu krajských silnic potřebujeme stovky milionů ročně. Právě proto by si kraj neměl hrát na haura, který rozdává peníze zcela bez pravidel, ale aby se s trpělivostí a péčí řádného hospodáře snažil maximalizovat investice do svého majetku, který přináší užitek drtivé většině obyvatel regionu.

Příklady individuálních dotací:

Jak se to stane, že nějaký dotační projekt nelze financovat z nějakého krajského dotačního programu?

V podstatě se to stává ve dvou případech. Za prvé, projekt sice zhruba odpovídá tomu, k čemu je konkrétní dotační program kraje vytvořený, ale v nějakém parametru se vymyká. Třeba ve výši požadované dotace. Na 10. zasedání krajského zastupitelstva byla takto například schválena dotace pro Město Otrokovice na Revitalizaci městské sportovní haly ve výši 7,5 milionu korun. To je částka příliš vysoká pro krajský dotační program Mládež a sport. A pojďme dál, ve stejném balíku byly schváleny i dotace 350 000 korun na výstavbu přetlakové tenisové haly pro Tenisový klub Zlín, 200 000 korun pro Dostihy Slušovice, 2 miliony korun na podporu Barum Czech Rally Zlín či 1 milion na zkvalitnění zázemí pro klub FC Fastav Zlín.

Druhou kategorií jsou pak žádosti, které se v ničem nenapasují na žádný dotační program. Přesto akci či projekt shledá kraj jako užitečnou a peníze daňových poplatníků na ně pošle. Jde třeba o podporu Green Rally a Star Rally, dotace na činnost spolků věnujících se ekologické výchově obyvatel či peníze pro projekt romských domovníků ve vybraných lokalitách.

Samostatnou kapitolou pak je pak podpora výroby další haldy brožur a letáků, které mají údajně do regionů přilákat turisty. Na 10. krajském zastupitelstvu byly schváleny dotace obecně prospěšným společnostem či zapsaným spolkům ve stejné výši 600 000 korun. Použity mají být na provoz a marketingové aktivity. A o koho jde? O Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, organizaci Luhačovské Zálesí, Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, Kroměřížsko – sdružení pro cestovní ruch. Celkem jde tedy o 2,4 miliony korun. Jde o efektivní a promyšlené nakládání s penězi, když kraj zároveň financuje činnost celokrajské Centrály cestovního ruchu Východní Moravy? Podle nás určitě ne. A takových příkladů by šlo nalézt desítky…

„DOBŘE VYHOZENÉ PENÍZE“

Tak kdysi komentoval bývalý hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák (ČSSD) schválení dotace jedné soukromé firmě na „bohulibou činnost“. V tomto konkrétním případě měla mít dotace úžasný vliv na rozvoj obchodních vztahů našich regionálních firem se svými čínskými protějšky. Byli to tenkrát především v té době opoziční zastupitelé za KDU-ČSL, kteří vyslovili nejistotu, zda je tato každoročně se opakující dotace efektivní a požadovali údaje, podle kterých by to bylo možné realisticky posoudit. Dotace byla přesto tehdy schválena. Ono to totiž při ledabylém, rychlém a povrchním posouzení tak nějak dává smysl.

A kolik dalších krajských výdajů dává takový bleskurychlý smysl?! Rozhodně vše, co se týká rozvoje kultury, sportu, přátelství, bezpečnosti, dětí, dobrého jídla a míru,…! Důležité je napsat ke zdůvodnění žádostí krásný text, nejlépe romantickou básničku o světlých zítřcích.

Dnes jsou zastupitelé za KDU-ČSL u krajského kormidla. Tu stejnou dotaci schvalují, aniž by se dále pídili po její efektivitě. Jsou to přece:

„DOBŘE VYHOZENÉ PENÍZE“!

dobře vyhozené peníze

My, vaši krajští zastupitelé za Stranu svobodných občanů, jsme se rozhodli vaše peníze nevyhazovat.

Proto v zastupitelstvu hlasujeme proti těmto výdajům. Proč? Chceme, aby se Zlínský kraj postaral raději o základní infrastrukturu. Chceme, aby Zlínský kraj v rozumném časovém horizontu

OPRAVIL VŠECHNY KRAJSKÉ SILNICE.

Může se zdát, že na tak velkou investici není možné takto ušetřit. Ale zdání klame. Jsou to desítky až stovky miliónů korun ročně.

O tom, kde lze konkrétně šetřit, se dozvíte více v článcích:

Krajské peníze zalévají les  – „dobře vyhozené peníze“?

Ekologická převýchova občanů – „dobře vyhozené peníze“?

Tolik krásných projektů – „dobře vyhozené peníze“?

Ofis! Film ofis! – „dobře vyhozené peníze“?

Dotační rojení včelařů – „dobře vyhozené peníze“?

Lepší než ostuda – „dobře vyhozené peníze“?

Nedašov – nejproškolenější obec v kraji

Jednou z pravomocí krajského zastupitelstva je rozdělovat peníze přímo obcím. Nejčastěji podle různých programů. Výsledky jsou zajímavé. Když porovnám dvě počtem obyvatel podobně velké obce mimo hlavní dopravní tahy, obě v podhůří kopců, zjistím, že mají velmi různou prioritu.

Nedašov  (1409 ob.) – dostal v období 2003-2015 36 miliónů korun. Z toho 10 miliónů na vzdělávání.

Chvalčov  (1623 ob.) – nepatří mezi vyvolené, tomu dal kraj miliónů 7.

Na rozdělování adresných dotací (firmám, obcím, jednotlivcům) jde vidět několik věcí:

– “aktivní” zastupitel si může kupovat místní hlasy za peníze kraje

– nemyslím, že transparentnost něco zásadně zachrání; věřím, že tyto dotace byly rozdány v souladu se všemi pravidly

– ostatním obcím to nijak moc nevadí, peníze z kraje jsou do rozpočtu navíc, je to příjemný dárek,

Proč jsou tedy takové rozdíly? Je v tom skutečně nějaký smysl? Má kraj selektovat obce, kterým opraví chodníky a kterým ne?

PS: Úmyslně ignoruji obce á la Pitín, působiště minulého hejtmana (pro mimokrajské – něco jako Hostivice ve Středních Čechách). Úmyslně jsem vybral dvě obce, které nemají takto politicky “nabito”.

Zde je rozpis jednotlivých dotací pro zmíněné obce.

Nedašov
RokCoDotace
2003Výdaje jednotek SDH                            600
2003Přímé náklady na vzdělávání10 896 000
2003Státní informační politika61 000
2004Státní informační politika33 000
2004Přímé náklady na vzdělávání11 712 560
2004Rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. tříd16 440
2006Rozšíření vodovodu4 416 600
2006Sanace sesuvu domu200 000
2008Stavební úpravy a udržovací práce – hasičská zbrojnice625 000
2008Hospodaření v lesích28 800
2009Zásahový dopravní automobil pro jednotku SDH300 000
2009Vánoční koncert10 000
2009Turnaj ve stolním tenise5 000
2009Projekt obnovy zeleně v centru obce380 000
2010Odstranění prvotních následků povodňových škod100 000
2010Hospodaření v lesích18 000
2010Oprava v ZŠ Nedašov a nákup techniky500 000
2010Kanalizace splašková300 000
2011Nedašov – kanalizace odpadních vod4 319 000
2011Oprava veřejného osvětlení v obci Nedašov166 000
2012Vestavba mateřské školy Nedašov881 000
2012Pořádání Mezinárodního turnaje žáků v malé kopané “O pohár Závrší” dne 21. září 201215 000
2013Hospodaření v lesích81 000
2013soutěž Vesnice roku 2013 ve Zlínském kraji: pořízení informační tabule a nákup drobného majetku100 000
2013restaurování kamenného kříže z roku 187840 000
2013Na výdaje jednotky SDH25 000
2013IV. Mezinárodní turnaj žáků v malé kopané “O pohár Závrší”15 000
2013Silnice III/50736: Nedašov, Průtah – kanalizace splašková998 000
2013Zpracování návrhu územního plánu Nedašov113 000
2014ZŠ a MŠ Nedašov: pořádání V. Mezinárodního turnaje žáků v malé kopané O pohár Závrší10 000
 celkem za období 2003-201536 366 000
Chvalčov
RokCo Dotace
2003Na věcné výdaje jednotek SDH9 000
2003Přímé náklady na vzdělání3 086 000
2003Státní informační politika14 000
2004Vybavení jednotek SDH40 000
2004Silnice II/437-oprava mostů, chodníků, opěrná zeď210 000
2004Státní informační politika10 000
2004Přímé náklady na vzdělávání2 898 000
2005Výdaje jednotek SDH35 000
2005ÚP Chvalčov192 000
2008Restaurování pomníku sv. Josefa ve Chvalčově Lhotě30 000
2008Nákup učebních pomůcek pro ZŠ Chvalčov44 000
2009Rekonstrukce veřejného rozhlasu – II. etapa94 000
2009Územní plán obce Chvalčov – etapa návrh100 000
2009Restaurování kříže z 1. pol. 20. století v k.ú. Chvalčova Lhota35 000
2010Restaurování sochy Panny Marie s Jezulátkem z roku 1879 Chvalčova Lhota20 000
2011Dar – krytí škod způsobených místními povodněmi v roce 2011100 000
2011Nákup věcných prostředků požární ochrany pro jednotku SDH98 000
2011Výdaje spojené s činností jednotky SDH12 000
2011Restaurování sousoší sv. Anny a Panny Marie z počátku 20. století k.ú. Chvalčov20 000
2012Na výdaje spojené s činností jednotky SDH11 000
2012Restaurování kříže z roku 1945 u kaple sv. Cyrila a Metoděje20 000
2013Na činnost jednotky SDH14 000
2013Na restaurování kamenného kříže pod Kozincem45 840
2013Na výdaje spojené s činností jednotky SDH (za uskutečněný zásah, na věcné vybavení)75 000
2014Na výdaje spojené s činností jednotky SDH12 000
 celkem za období 2003-20157 224 840

S dotacemi se běžte vycpat!

Na serveru novinky.cz se dnes objevil další stesk, že málo čerpáme dotace. O hodinu později mi přišel email, že bych měl také začít a co nejdříve.
dotace

O dotacích racionálně a odborně Pavel Kohout (nefungují, největším příjemcem na hlavu je Řecko, největším plácem Německo). Já spíše emotivně. Dovolil jsem si panu Zezulákovi odpovědět takto:

Milý pane Zezuláku,

Dotace jsou amorální hnus a legální loupež.

Je mi celkem jedno, komu byrokrati vzali peníze (občanům EU), aby je mohl dostat někdo jiný (vybraní jedinci v ČR). Na morálnosti věci to nemění nic. Nemyslím, že natolik ryjeme držkou v blátě, abychom museli zahazovat základní principy lidského chování (nepokradeš). Daň, kterou vybereme na DPH od seniorů v Horní Lidči, přesuneme do Bruselu a z Bruselu, přes Vás do nějaké ICT firmy, za krádež považuji. To, že odevzdáme 1 Kč, aby ICT firma dostala koruny 2 na morálnosti tohoto počínání nemění zhola nic. Ano, mám obavu, že má konkurence dostane, i díky Vám, uloupené peníze a bude mít nefér výhodu. Přesto věřím, že naše firma dokáže obstát i bez dotací.

Je mi moc líto, že se něčím takovým musí někdo v této zemi zabývat. Nemohu Vám to mít osobně za zlé, účetní a dozorci v koncentračních táborech měli také rodiny, děti a něčím se živit museli.

Zvažte sám, zda děláte morální věc a zda i Vašim drobným přičiněním neposunujete celou zemi do stagnace a bídy.

S pozdravem,

Nepojmenovaný obrázek

PS: V roce 2011 SolverTech dostal od úřadu práce dotaci za zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaného. Při podrobnějším pohledu byste zjistili, že tato dotace pokryla cca odvody (tedy daně z práce tohoto zaměstnance). Takovou dotaci, považuji spíše za daňovou úlevu, ale při dalším najímání lidí jsem ji už nikdy nevyužil (a mohl jsem).

Hazardéři s dotacemi

Olomouc (ČTK) – V kancelářích dotačního úřadu Regionálního operačního programu Střední Morava v Olomouci a Zlíně dnes několik hodin zasahovali policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Důvod zásahu policie nezveřejnila.

Pracovat s evropskými dotacemi a fondy přestává být legrace. Mohlo by se zdát, že co regionální operační program, to korupční kauza. Po chvilce hledání najdete totiž toto:

ROP Severozápad – kauza se táhne od roku 2011, více různých obvinění,
ROP Jihozápad – 2 odsouzení, neoprávněné vyplácení dotací,
ROP Střední Čechy – kauza Rath (souvisela s evropskými dotacemi, nevím přesně, zda přímo z ROP),
ROP Moravskoslezsko – neoprávněné vyplácení dotací,
ROP Severovýchod – Odstoupení hejtmana Půty kvůli korupci při rekonstrukci kostela sv. Máří Magdalény (příhodné jméno, zdá se).

Nově se do seznamu přidává i ROP Střední Morava, kde zatím detaily nejsou. Zbývají nám tedy jeden “čistý” ROP – Jihovýchod.

Není to samozřejmě jen český (či moravský a slezský) problém. Ve Španělsku, Rumunsku, Bulharsku se také hlásí. Jak Evropská unie zkorumpovala východní Evropu? Zdá se, že dost, bohužel. Myslím, že drtivá většina lidí se shodne na tom, že peníze z evropských fondů končí často na naprosto nevhodných místech, v šílených projektech a podporujících místní “kmotry” a likvidují konkurenční prostředí.

Myslím, že zásadní faktory, proč je v evropských fondech (i jinde) tolik korupce a neefektivity, jsou tyto dva:

  • množství přerozdělovaných peněz,
  • centralizace.

Svobodní nejčastěji řeší faktor peněz. Nerad bych ale zapomínal na centralizaci, a proto se jí budu brzy věnovat.

EDIT: Lidé z ROP Střední Morava obviněni z braní úplatků.