19. zastupitelstvo – Goliáš nemocnice, David vše ostatní dohromady

19. zasedání zastupitelstva Zlínského kraje – to bylo více než pět hodin pečlivě připravené marketingové masáže, kterou chtěl hejtman převálcovat zastupitelstvo, aby prosadil svůj sen nové nemocnice v Malenovicích. Pět hodin přednášek jemu oddaných lidí. Kdo někdy přetrpěl v kině Schindlerův seznam, možná se domníval, že žádný film už nikdy nebude mít delší stopáž. Mýlil se. Čunkova nemocnice na kraji města dosavadní rekord překonala. V epizodní roli proroka hojnosti vystoupil doc. Ševčík, který mistrně balancoval na hranici tragédie a komedie.

Těch pět hodin proběhlo bez přestávky na oběd. Snad si hejtman myslel, že i autentický prožitek hladu přiměje zastupitelstvo kapitulovat. Nestalo se. Rozhodování se odsouvá na další zasedání.

Veškeré další body už pak zastupitelstvo prosvištělo tak rychle, že snad někteří v kombinaci s únavou vnímali jen ten šum svistu. A to je další negativní efekt celého blázince kolem krajského zdravotnictví. Zastupitelstvo vlastně už téměř dva roky neřeší nic jiného. Nejprve to byla nová koncepce zdravotnictví, kterou se ale hejtman v jednu chvíli přestal zabývat. Dále se řešil už jen jeden aspekt: fúzovat krajské nemocnice nebo ne? Pak se vše změnilo na rozhodování o nové nemocnici. Krajské zdravotnictví je tématickým Goliášem a vše ostatní je vedle něho Davidem. Davidem bez praku.

O výkonu doc. Ševčíka v roli proroka hojnosti píšeme ZDE.

O posunu rozhodování o nové nemocnici ZDE.

Jak jsme hlasovali?

1. PRO : Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2019 (číslo tisku 0264-19Z)

Plán práce zastupitelstva jsme museli zaktualizovat. Právě kvůli posunu tohoto čili 19. zasedání, které se konalo o týden dříve oproti původnímu plánu.  Prý proto, že je třeba pospíchat, šetřit čas,… Komedie.

2. PROTI : Zdravotnictví – NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE (číslo tisku 0265-19Z)

viz úvodní text

3. PRO : Zdravotnictví – hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem (číslo tisku 0215-19Z)

Hm, KNTB je v mínusu. Prý výjimečná věc, byly mimořádné odměny. Ale nebojte! Podle hejtmanova plánu bude mít nemocnice každý rok mezi 150-200 milióny zisku na nájemné, které bude platit kraji a ten bude z těchto peněz splácet úvěr na novou nemocnici. Bude to tak až do roku 2041 a v žádném případě za celou tu dobu ani jednou nenastane situace, že by na splátku neměla. Potvrdil to Ševčík, takže to tak určitě bude.

4. PRO : Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotací obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů (číslo tisku 0097-19Z)

Dodavatel nestihne včas dodat cisterny hasičům (Osvětimany + Zádveřice-Raková). V dotačních smlouvách se tedy musí upravit datumy.

5. ZDRŽELI SE : Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Zlínským krajem a Jaroslavskou oblastí (Rusko) (číslo tisku 0204-19Z)

Zbytečné. “Podnikatelské mise”, výlety umělců, atd. Co na to zastupitel ODS pan Devátý? Nemohli by v tom zase být zakuklení nějací špióni? Ale vážně,…

6. PRO : Sociální služby – majetkoprávní vztahy (číslo tisku 0209-19Z)

Formální úpravy v majetkových vztazích, které brání zamýšlenému využití budovy ve Zborovicích.

7. PRO : Individuální dotace (číslo tisku 0151-19Z)

6 mega pro Karolinku… Je to takové dotační látání jednoho projektu, ale tak už to teď chodí. Za pár let už možná žádné toky kraj-obce nebudou.

8. PRO : Smlouva o úvěru (číslo tisku 0176-19Z)

Úvěrové smlouvy ke kreditkám hejtmana a ředitele KÚ. Nechceme dělat naschvály. Jen by nás zajímalo, jestli se těmito kreditkami dá platit také např. v Izraeli a v Jihoafrické republice, případně jaký je limit pro denní výběr.

9. PRO : Majetkoprávní úkony (číslo tisku 0245-19Z)

Bez problematických záležitostí.

10. PRO : Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje (číslo tisku 0247-19Z)

Bez problematických záležitostí.

11. PRO : Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje (číslo tisku 0246-19Z)

Bez problematických záležitostí.

12. PRO : Doprava – smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti (číslo tisku 0198-19Z)

Vyrovnávací platby s městy, kde kraj platí busy, které fungují jako mhd.

13. Tomáš Pajonk NEHLASOVAL, Helena Lasztoviczová PRO : RP11-19 BESIP Zlínského kraje a individuální dotace v oblasti BESIP – schválení dotací (číslo tisku 0200-19Z)

1,29 miliónu na dopravní hřiště a soutěže a tak. Naopak Holešov chce na projekt o 532 tisíc méně než původně.

14. ZDRŽELI SE : Strategie rozvoje Zlínského kraje do roku 2030 (číslo tisku 0262-19Z)

Ve “strategii” sice přímo není podpora pro nový špitál (zůstává jen jednou z variant), sice tam přímo není, že zrovna tento Botkův integrovaný dopravní systém je jediná správná cesta, ale blábolů plánovacích je v dokumentu moc. Včetně hromady “opatření”, pro která nemůžeme hlasovat.

15. PRO : RP02-19 Program na podporu obnovy venkova – poskytnutí dotací (číslo tisku 0243-19Z)

Pošleme dědinám těch přes 40 mega, dokud je co poslat. Přestože je celý ten systém, kdy vrchnost milostivě něco pošle obcím podle pseudodemokratického klíče, jednoduše zvrácený.

16. PRO : RP18-19 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji – schválení dotací (číslo tisku 0244-19Z)

263 tisíc. Snad bude sníh.

17. ZDRŽELI SE : RP17-19 Podpora zmírnění následků sucha v lesích – poskytnutí dotací (číslo tisku 0193-19Z)

Cca 6,5 mega… vcucávání vody na lesních cestách (to si snad každý rozumný hospodář udělá sám, ne?), sázení stanovištně “lepších” stromů (vždyť přece máme LHP a LHO!) a oplocenky…

18. PRO : Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje – změna č. 72 a č. 73 (číslo tisku 0191-19Z)

V Kunovicích (VS) a Podolí (UH) že rozhodli, že to se svými side produkty pořeší jinak, než zamýšleli původně.

19. ZDRŽELI SE : Fond ZK – sekce Rozvojové programy a krizové řízení – Odbor KH – dotace agrárním komorám (Zlín, Vsetín) (číslo tisku 0141-19Z)

250 tisíc pro Agrární komoru Valašska na ovčácký den. Sice z toho má něco rožnovská zemědělka, ale také jezeďácká lobbistická organizace “Agrární komora”. 250 tisíc pro Agrární komoru Zlín – Perla Zlínska, což je nehorázná zbytečnost, skrz kterou navíc také peníze daňových poplatníků saje Agrární komora. Viz článek ZDE.

20. ZDRŽELI SE : SOC01-19 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit – dotace (číslo tisku 0196-19Z)

Toto se opakuje jako vloni. Obec Karolinka na akci “Chceme být cool prarodiče”. Když chtějí, tak ať si to zaplatí.

21. PRO : Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 – aktualizace příloh (číslo tisku 0195-19Z)

Změny názvů a úvazků poskytovatelů, přesuny ze Zásobníku do Dočasné sítě atd.

22. PRO : Školství, kultura, zdravotnictví – projekty příspěvkových organizací (číslo tisku 0077-19Z)

investice a provoz středních škol, kulturních institucí…

23. PRO : Školství – dodatek ke zřizovací listině (číslo tisku 0110-19Z)

Dětský domov a Základní škola Liptál končí činnost základní školy. Dále bude jen Dětský domov Liptál.

24. PRO : Školství – dotace ze státního rozpočtu v roce 2018 (číslo tisku 0160-19Z)

Zastupitelstvo bere na vědomí, že krajem “protekly” peníze z MŠMT pro školy, celkem ve výši cca 6,3 miliardy korun.

25. PRO : Školství – dodatky ke zřizovacím listinám (číslo tisku 0221-19Z)

Administrativní záležitosti způsobené drobnými změnami v nemovitém majetku škol.

26. PRO : Školství – Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2017-2018 (číslo tisku 0226-19Z)

Zastupitelstvo bere na vědomí. Dokument obsahuje kvanta čísel, popisu změn, apod. To proto, aby mohli ředitelé všehomíra dělat moudrá globální opatření. Citujeme z průvodní zprávy pro zastupitelstvo: “Kromě svého zákonem stanoveného účelu představuje výroční zpráva užitečný zpětnovazební mechanismus orgánů kraje při naplňování kompetencí delegovaných zákonem pro oblast školství.” No, ony ty smysluplné zpětnovazebné mechanismy ale nejsou krajský papaláš – krajský úředník – škola, ale spíše škola – žák/student – rodiče – uplatnění absolventů – kvality a renomé školy.

27. ZDRŽELI SE : Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA – individuální podpora 2019 (číslo tisku 0230-19Z)

5,6 mega indivindi dotace do kultury, např. Tři čtvrtě mega na Bacha na Mozarta. Hlasování bylo rozděleno, Bacha na Mozarta se hlasovalo odděleně a neprošlo. Také jsme hlasovali PROTI. Náměstek Kašný nějak pozapomněl, že zastupitelstvo s tímto projektem poprvé souhlasilo podmínečně, že po roce bude chtít vyhodnocení nákladů, návštěvnosti, … Jemu asi stačí, že je to “bohulibé”. Zastupitelstvu už ale naštěstí ne.

28. ZDRŽELI SE : KUL01-19 Program na podporu kulturních aktivit a akcí (číslo tisku 0166-19Z)

Programové dotace – cca 700 tisíc. 15 podpořených projektů, 3 nepodpořené (z toho jeden subjekt, který ale stejně dotaci dostal v indivindi režimu). Je otřesné, že někdo musí škemrat o 25 tisíc a pak se ta žádost vyřizuje a administruje atd. Přejeme si bohatší obce (a občany), které nemusí žadonit u vrchnosti.

29. ZDRŽELI SE : KUL03-19 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu (číslo tisku 0231-19Z)

Stejné jako u kultury. Opět škemračky o pár drobných. Přes dvacet projektů dotaci dostane, 6 ne. částky obvykle kolem 200-300 tisíc, ale i ty směšně nízké. celkem cca 5,25 mega

30. ZDRŽELI SE : KUL05-19 Program Otevřené brány (číslo tisku 0233-19Z)

Zpřístupnění církevních památek, 4 dotace, 240 tisíc. Fajn akce. No, jinak by nikoho nepustili???

31. Tomáš Pajonk NEHLASOVAL, Helena Lasztoviczová PRO : Kultura – Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace (číslo tisku 0234-19Z)

Muzeum Vsetín, drobné změny v nemovitém majetku. A proto se musí měnit dodatkem zřizovací listina. Hrozné. Na každém zastupitelstvu minimálně 2-3 tyto případy. Fakt by ti zákonodárci měli nějak vědět, co způsobují.

32. Tomáš Pajonk NEHLASOVAL, Helena Lasztoviczová PRO : Kultura – Regionální funkce knihoven 2019 – dodatky ke smlouvám (číslo tisku 0236-19Z)

Knihovnám UH, KM a VS přidáváme 270 tisíc.

33. Tomáš Pajonk PROTI, Helena Lasztoviczová omylem a z únavy zmáčkla PRO, přestože chtěla PROTI: Dotace v oblasti kultury – Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. (číslo tisku 0229-19Z)

A zase přidat zlínským filharmonikům! Přejeme jim to. ale ta argumentace, přátelé… Oni jsou tak úspěšní, že průměrný počet posluchačů na jednom vystoupení je větší než kapacita sálu!!! Tak jsou šikovní! Zaslouží si přidat!!! Hm, a co mikroekonomie? Co tak, aby se na zvýšení financí pro filharmoniky podíleli také právě posluchači trošku vyšším vstupným?…

34. ZDRŽELI SE : Programová podpora 2019 – sekce MLÁDEŽ A SPORT (číslo tisku 0240-19Z)

Přes 11 mega. Hodně dotací poskytnutých, pár neposkytnutých. Klasický dotační segedín. Jaké by to bylo, kdyby o financích pro aktivity mládeže rozhodovala mládež sama ve spolupráci s rodiči…

35. ZDRŽELI SE : Úprava č. 1 rozpočtu ZK na rok 2019, rozpočtová opatření ZZK a informace o rozpočtových opatření RZK (číslo tisku 0270-19Z)

Promítnutí dnes odsouhlasených opatření do rozpočtu.

36. PRO  : Změny ve složení výborů Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 0218-19Z)

Několik personálních změn ve výborech zastupitelstva.

37. PRO : Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 0268-19Z)

U usnesení zastupitelstva o pořízení oponentního posudku došlo k posunu termínu splnění na příští zasedání zastupitelstva. S touto změnou můžeme hlasovat PRO.

38. PRO  : Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 18. a 19. zasedáním Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 0269-19Z)

Formalita.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

eleven − 3 =