Odpovědi k Eurovolbám 2019 pro Českomoravskou mysliveckou jednotu, z.s.

Jaký je Váš postoj k regulaci civilního držení palných zbraní, tzv. odzbrojovací směrnici a hrozícímu zákazu olověného střeliva?

Svobodní hlasovali proti jakémukoli omezení držení palných zbraní. Česká legislativa je podle nás v tomto směru dobrá. Občan má nárok na držení zbraně, pokud mu to jeho zdravotní stav dovoluje. Jsme také proti zákazu olova a podobným nesmyslům. Vnímáme, že proti držitelům zbraní se uplaťnuje klasická salámová metoda s cílem srovnat legislativu na úroveň některých západních sousedů a budeme proti tomu vystupovat.

Jak vnímáte současnou myslivost: její úkoly, výzvy, pozici hobby, ale zároveň odpovědné hospodaření se zvěří a neoddiskutovatelný přínos krajině?

Naše rodina má několik hektarů lesa, které jsou v honebním společenstvu. S myslivci máme přímý vztah. Vnímám ale, že pro velkou část populace jsou myslivci, takové spíše legrační postavy z příběhů a vyprávění a mimo jejich realitu. Výzvou pro myslivce je udržet povědomí o tom, proč jsou pro udržení krajiny, jejího hospodářského využití a i pro regulaci stavu zvěře důležití. Mnoho občanů bohužel vnímá myslivce jako lidi, které hlavně baví střílet po srnkách. To souvisí s obecným extrémně naivním přístupem lidí k ekologii, kde je dlouhodobě dětem vštepováno, člověk = zlo, zvířata = dobro. Tuto tezi je nutné rozbíjet, stavy zvěře regulovat musíme a myslivci v tomto dělají službu ostatním lidem a přijde mi, že systém honebních společenstev spíše funguje.

Souhlasíte s potřebou konstruktivní diskuze o životě vlka a dalších zvláště chráněných druhů vrcholových predátorů v české přírodě a se zavedením managementu těchto druhů?

Ač nám nějaký predátor strhl před lety 2 ovce, necítím se v tomto odborníkem. Člověk i vlk jsou součástí přírody. Není to tak, že vlk příroda je a člověk není. Žijeme v krajině, jejíž povrch jsme de-facto vytvořili, lhát si do kapsy, že v ČR je, nebo může být divoká příroda (mimo několika hektarů pralesa) je nesmysl. Management vzácných druhů tedy nutný je.

Podpořil byste návrh na zmenšení maximálních výměr lánů a úpravu podmínek zemědělských dotací tak, aby zemědělce motivovaly hospodařit šetrněji k přírodě, tj. zřizovat například biopásy umožňující život hmyzu a drobné zvěře?

Než další komplikovanou legislativu, bych chtěl dokončení komplexních pozemkových úprav ve všech obcích ČR, kde s podobnými prvky v krajině počítá a díky ní dochází k posílení vlastnických vztahů majitelů půdy ke svým pozemkům.

V ideálním světě bych byl pro neexistenci veškerých státních dotací do soukromého podnikání, včetně zemědělství. V méně ideálním světě, bych chtěl vidět reformu dotací do „příspěvku za péči o krajinu“, tzn. zemědělec by neměl být motivován k určité konkrétní produkci (řepka, mléko, pšenice), ale dostávat kompenzaci za péči o krajinu, půdu. Pak mohou působit tržní síly, zemědělci mohou plánovat dopředu podle svého rozumu a ne podle plánu ministerstva a lobbistů. Aktuální systém ale pomáhá velkým zemědělských gigantům, kteří si umí penězovody nastavit k sobě, vytvoří si umělý odbyt a ničí konkurenci.

Proč by Vás čeští myslivci měli volit?

Pokud chtějí někoho v Evropském parlamentu, ví že bohatství nevzniká z počtu vyhlášek, ale z píle a rozumu a kdo se nebude bát bojovat za větší volnost a méně regulací, jsou Svobodní a Radostné Česko dobrou volbou.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

fourteen + five =