16. zastupitelstvo: 2 smutky v 1 dni a před Vánoci? Tož to né!

Dvě zklamání v jednom dni, to by bylo moc i na Valacha, ošlehaného horským uragánem. Tím prvním bylo pro hejtmana prosazení našeho usnesení o tom, že zvolené řešení budoucího zázemí krajské nemocnice ve Zlíně, tedy výstavba nové nemocnice v Malenovicích, bude prověřené nezávislým oponentním posudkem. Hejtman chtěl dále projednat radikální navýšení výdajů na vlakovou dopravu v kraji v následujících deseti letech. Protože atmosféra na zastupitelstvu jevila znaky výrazného nesouhlasu, rozhodl se hejtman tento hrozící nesouhlas přejmenovat na nedostatečnou informovanost zastupitelů a bod jednání odročil.

sad-red-rose-on-rail-3628852_1920

Jak jsme na 16. zasedání zastupitelstva hlasovali my?

1. PRO : Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 1040-18Z)

Formální záležitost / technikálie

2. PRO : Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 1041-18Z)

Formální záležitost / technikálie

3. PRO : Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2019 (číslo tisku 1068-18Z)

Formální záležitost / technikálie. Navrženy jsou tyto termíny zasedání v roce 2019: 4.2., 15.4., 17.6., 9.9., 11.11. a 16.12.

4. PRO : Vrbětice – smlouva (číslo tisku 0997-18Z)

Proplacení státní dotace Vojenskému technickému ústavu na krytí nákladů za poskytnutí věcné a osobní pomoci při likvidaci výbuchu muničáku.

5. PRO : Dotace Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje a dotace obci Kaňovice (číslo tisku 1065-18Z)

Individuální dotace 1 milión korun na vercajk pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje a k tomu 300 tisíc pro hasiče z Kaňovic.

PRO : Dotace z Fondu Zlínského kraje – Program RP12-19 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje (číslo tisku 1066-18Z)

Původně se plánovalo rozdělit hasičům v kraji 6,7 miliónu. Rozhodlo se však podpořit všechny žádosti, celkem 8,523 miliónu Kč. Musíme kvůli tomu pochopitelně změnit rozpočet. Většinou je to na vercajk. Víte co? Dejme jim to. Ať mají hasiči vybavení raději do zásoby na nějakou dobu dopředu. Vzhledem k hejtmanovým plánům do budoucna se to může hodit.

7. PRO : Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 0991-18Z)

Žádná důležitá změna.

8. PRO : Zdravotnictví – hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem (číslo tisku 1080-18Z)

Vítáme dobré hospodářské výsledky nemocnic.

9. PRO : Zdravotnictví – Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – dodatek č. 21 ke zřizovací listině (číslo tisku 0887-18Z)

Formální záležitost / technikálie. Pokaždé, kdy dojde ke změně v nemovitém majetku daného subjektu, musí se změnit zřizovací listiny a to musí odsouhlasit zastupitelstvo. Zde šlo dokonce jen o zřízení věcného břemene.

10. PRO : Zdravotnictví – darovací smlouva (číslo tisku 1079-18Z)

Krajská záchranka daruje jednu sanitku zlínským četníkům na převoz ožhralců na záchytku. OK.

11. PROTI : RP16-18 Stipendijní program pro zdravotnické obory – schválení dotací (číslo tisku 0992-18Z)

Toto považujeme za nesystémové řešení. Více jsme o tom psali ZDE.

12. PRO : Úprava č. 4 rozpočtu ZK na rok 2018, rozpočtová opatření ZZK a informace o rozpočtových opatření RZK (číslo tisku 1042-18Z)

Sesouladění rozpočtu s aktuálním stavem a schválení kreditky pro ředitele krajského úřadu a hejtmana. U hejtmana jsme trošku v této věci váhali, vypadá to, že rád utrácí :).

13. PRO : Rozpočet Zlínského kraje na rok 2019 (číslo tisku 1019-18Z)

Rozpočet je vyrovnaný. Kromě jedné úvěrové splátky. Kvitujeme to a vnímáme v osobě radního Sukopa garanci budoucího tlaku na dobrá krajská makročísla.

14. ZDRŽELI SE : Úprava č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na období 2019-2023 (číslo tisku 1020-18Z)

Citujeme z dokumentu: “Nové a navýšené výdaje jsou kryty úsporami z minulých let a navýšeným příjmem ze sdílených daní”. Chápete jo? Jdeme tedy prožrat úspory no a samozřejmě dostaneme více z daní… tedy pokud nepřijde nějaký propad… Toto skutečně nelze podpořit.

15. PRO : Majetkoprávní úkony (číslo tisku 1015-18Z)

Žádný ze schvalovaných majetkoprávních úkonů nebyl problematický.

16. PRO : Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje (číslo tisku 1018-18Z)

Žádný ze schvalovaných majetkoprávních úkonů nebyl problematický.

17. PRO : Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje (číslo tisku 1016-18Z)

Žádný ze schvalovaných majetkoprávních úkonů nebyl problematický.

18. PRO : Porušení rozpočtové kázně (číslo tisku 1017-18Z)

Fakt zanedbatelná záležitost. Malá částka. Občas někdo udělá vyloženě neúmyslnou chybku, ztracen v džungli předpisů.

19. PRO : Doprava – dodatek č. 27 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského kraje (číslo tisku 0986-18Z)

Formální záležitost / technikálie. Pokaždé, kdy dojde ke změně v nemovitém majetku daného subjektu, musí se změnit zřizovací listiny a to musí odsouhlasit zastupitelstvo. A u ŘSZK se to mění stále, jak se daří nakupovat pozemky pod silnicemi a prodávat naopak nepotřebné.

20. ZDRŽELI SE : Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje – smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2019 (číslo tisku 1061-18Z)

Nejsme ochotní schválit 13,86 mil. Kč pro KOVED (navýšení přes 2 milióny). Potřebujeme nejprve vědět, jaký bude rozsah objednané dopravy v kraji a potřebujeme vědět, jak to bude dále s přípravou integrovaného dopravního systému.

21. PRO : Doprava – Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou mezi Zlínským krajem a kraji Olomouckým, Jihomoravským a Moravskoslezským (číslo tisku 1060-18Z)

Některé vlaky na území našeho kraje objednávají jiné kraje a naopak. Poté, co je známá výše prokazatelné ztráty dopravců, dojde k finančnímu vyrovnání mezi kraji.

22. PRO : Doprava – dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti – veřejná linková doprava a drážní doprava (číslo tisku 1059-18Z)

Tomáši, tady je to podle mě ok – každý rok to tak je. Dorovnávání přepočítávání podle aktuálního stavu – jsou-li objížďky, je-li méně lidí, je třeba poslat více. A z průběhu současného roku se nastavuje platba na další. Ten nárůst kilometrů ještě v roce 2019 nebude!!!!

23. ODROČENO : Řešení regionální drážní dopravy v období 12/2019 – 12/2029 (číslo tisku 1120-18Z)

Odročeno. Psali jsme k tomu již před zastupitelstvem ZDE. Budeme informovat o vývoji situace. Toto je možná největší průšvih, který se chystá.

24. PRO : Individuální dotace v oblasti dopravy (číslo tisku 0988-18Z)

Huslenkám na cestu do Uherské a Žítkové na cestu do Drietomy.

25. ZDRŽELI SE/PRO : Dotace v oblasti regionálního rozvoje (číslo tisku 1033-18Z)

Přes 7 mega TIC. Po půl mega pro Mersinis na podporu čínské špionáže, půl mega pro Krajskou hospodářskou komoru na podporu ruské špionáže (zdravíme kolegu zastupitele Devátého – tento vtipný popis je určen jemu. Nezlehčujeme tím nebezpečí špionáže.), Půl mega pro Region Bílé Karpaty na financování něčeho, co nejde financovat z něčeho jiného a čtvrt mega pro Region soudržnosti stř. Morava “neinvestičních” na financování věcí, které nejdou financovat z programu “technická pomoc”, což je program, ze kterého se obvykle platí PR, chlebíčky a kávička.

Bod byl na návrh Stanislava Devátého rozdělen do dvou samostatných hlasování. Ve společném hlasování o dotacích pro hospodářskou komoru a Mersinis jsme se ZDRŽELI. U ostatních jsme byli PRO. Důvody, proč nám vadí dotace pro hospodářskou komoru a Mersinis, jsme popisovali

26. PRO : Plán rozvoje 2019 (číslo tisku 1113-18Z)

V pořádku. Relativně. V plánu jsou v případě nové krajské nemocnice Tomáše Bati naštěstí zmíněné jen výdaje na nákup nákup zbývajících pozemků. Nejsou zde navýšené prostředky pro navýšené kilometry vlaků.

27. PRO : SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy (číslo tisku 1124-18Z)

Smlouva o smlouvě budoucí kupní se společností, která prověřuje záměr pořídit 5000 m2. Dobré vše, co vede k tomu, aby se kraj jednou toho pekelného průšvihu zvaného SPZ Holešov zbavil. Proti byl klasicky jen zastupitel Vacek.

28. ZDRŽELI SE : Dotace organizacím Zlínského kraje v cestovním ruchu (číslo tisku 1012-18Z)

8 mega pro centrálu cestovního ruchu východní Moravy, pověření k poskytování tzv. služeb obecného hospodářského zájmu pro Evropskou kulturní stezku sv. Cyrila a Metoděje a 534 tisíc pro ně. Bobtná to, ta podpora cestovního ruchu, bobtná. Bodejť by nebobtnalo, když je to “nepochybně prospěšné”, bez ironie v některých případech docela dobře dělané, avšak bez zpětné vazby toho, že by si to někdo fakt chtěl koupit, pokud by měl na výběr.

29. PRO : Dotace v cestovním ruchu (číslo tisku 1013-18Z)

1 mega pro Baťák, po 650 tis. pro staré známé Mikroregion Vsetínsko, Region Slovácko, Luhačovské Zálesí a Kroměřížsko. Zde platí totéž, co v bodě 29. Jen u Baťáku je ten přínos hmatatelnější.

30. ZDRŽELI SE : Dotace pro Energetickou agenturu Zlínského kraje (číslo tisku 0979-18Z)

4,877 mega. A tady platí totéž, co v bodech 29. a 30. Jsou šikovní, nepochybně přínosní, všichni je mají rádi, a tak si udělají i nějaký ten výletíček po Evropě za spřátelenými zateplovači, nějakou tu konferencičku mezinárodní, s chlebíčky a kávičkou…

31. ZDRŽELI SE : Změna rámce programu RP17-19 Podpora zmírnění následků sucha v lesích (číslo tisku 1050-18Z)

K tomu jsme už také psali. Jistě, sucho je prevít, ale více vody vypijou úředníci při přípravě tohoto dotačního programu, než kolik vody se tím ušetří (respektive k jakému ekvivalentnímu zmírnění škod dojde).

32. PRO : Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018 a rok 2019 – aktualizace příloh (číslo tisku 0980-18Z)

Ačkoli máme o financování sociálních služeb v kraji odlišné představy, nemá význam zde hlasovat proti.

33. PRO : Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění odlehčovacích služeb na území ZK, Dodatek k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz 2018 (číslo tisku 0981-18Z)

Ačkoli máme o financování sociálních služeb v kraji odlišné představy, nemá význam zde hlasovat proti.

34. PRO : Školství, kultura – financování projektů z dotačních programů příspěvkových organizací (číslo tisku 0953-18Z)

Návratné finanční výpomoci.

35. PRO : Školství – dodatky ke zřizovacím listinám (číslo tisku 1002-18Z)

Formální záležitost / technikálie. Pokaždé, kdy dojde ke změně v nemovitém majetku daného subjektu, musí se změnit zřizovací listiny a to musí odsouhlasit zastupitelstvo.

36. PRO : Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2019 (číslo tisku 1091-18Z)

Účast našich malých sportovců na letní olympiádě. Kéž by se tyto věci daly jednou provozovat bez přerozdělovací mašinérie. Snad se na té akci moc peněz neefektivně nepromrhá a děti si to užijou.

37. PROTI : Individuální podpora 2019 – sekce MLÁDEŽ A SPORT (číslo tisku 1092-18Z)

1,5 mega hokej Vsetín. 1,5 mega hokej Zlín, 1,5 mega fotbal Hradiště, 1 mega házená Zubří. Náš člen Marek Štěpán nám k tomu dal následující stanovisku:

“SU ZÁSADNĚ PROTI!!! Navrhuju celých 5,5 mega dat na Lapač!!!!!!! MY ZME VALAŠÍ, JEDNA RODINÁÁÁ!…. UVÁZALI KÓZU, UTR TR TR UTR TR TR,…….. “

A v tom to právě je. Proč toto ano a něco jiného ne… A nemyslíme si, že kraj má sponzorovat profesionální sport.

38. PRO : Dotace Filharmonii Bohuslava Martinů, o. p. s. (číslo tisku 1006-18Z)

Na platy hudebníků a na nástroje dle plánu.

39. PRO : Kultura – Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace (číslo tisku 1008-18Z)

Formální záležitost / technikálie. Pokaždé, kdy dojde ke změně v nemovitém majetku daného subjektu, musí se změnit zřizovací listiny a to musí odsouhlasit zastupitelstvo.

40. ZDRŽELI SE : KULTURA – individuální dotace z Fondu ZK (číslo tisku 1094-18Z)

750 tisíc na opravu střechy kostela v Morkovicích. Nestihli vyčerpat a nemohli poznat, že to nestihnou. Fučelo takové větřisko, že nešlo báň zvednout jeřábem. Proto nová žádost o dotaci.

41. PRO : Kultura – výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2019 (číslo tisku 1010-18Z)

Chod krajských knihoven – přes 8 miliónů.

42. PRO : Projednání výsledku kontroly MV ČR a návrhu opatření (číslo tisku 1123-18Z)

Historicky poprvé vlétla kontrola z ministerstva vnitra na některý z krajů. Zjišťovala, zda kraj neporušuje zákon o krajích. Z desítek kontrolovaných jevů se ve dvou případech našlo pochybení. Pochybení jsou to z pohledu sedláka směšná, avšak zákony je třeba ctít. Kraj přijal preventivní opatření, kterými do budoucna podobným jevům předejde. Snad.

43. PRO : Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 15. a 16. zasedáním Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 1043-18Z)

Formální záležitost / technikálie

 

tomas-pajonk_malyportret

Ing. Tomáš Pajonk

Helena Lasztoviczová portrait2

Helena Lasztoviczová

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

two × four =