Poslední ?!? projev na Zastupitelstvu Zlínského kraje k nemocnici

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Před rokem a čtvrt, 21.2.2019 proběhlo zasedání výboru pro Novou nemocnici a jeho účastníkům byl předložen model financování Nové nemocnice. Těsně před obligátním děkujeme za pozornost a podpisy se účastníkům na předposlední stránce se účastníkům objevilo něco, co můžeme nazvat analýzou „rizik“ projektu. Nebyla nijak složitá.

A jak jsme na tom nyní?

Zlínský kraj

Významné navyšování mandatorních výdajů

 

 

Zapojení nových výdajů

 

Proběhlo. Mandatorní výdaje se zvýšily o cca 480 miliónů korun. V roce 2020 se navíc projeví ještě pokles tržeb, které jsou nyní kraje.

Zlínský kraj se zařadil na 4. příčku v nákladech na občana na krajskou dopravu. Můžeme si to dovolit?

 

Proběhne. Evropské peníze brzy vyschnou, národní projekty je nemůžou nahradit. Na státní úrovni se nedají čekat žádné zásadní nové transfery z národní na regionální úroveň.

Investor/dodavatel

Zvýšení plánovaných nákladů

 

Zde se zatím nic zásadního nestalo. V plánu na tento rok máme na projekt 230 miliónů, současně se však projektové práce vysoutěžily za 350 miliónů – z přiložených materiálů není snadné vyčíst, zda je o navýšení, nebo nesoulad cash flow.
Ekonomická situace

Pokles daňových příjmů

 

I přes ujišťování od pana docenta Ševčíka minulý rok, že daňové příjmy nikdy neklesají se nedá čekat nic jiného.

V roce 2008 stála krize krajský rozpočet 230 miliónů. HDP poklesl o cca 4 %.

V roce 2013 se příjmy propadly o cca 100 miliónů HDP poklesl cca o 1 %.

V roce 2020 se propad hospodářství se očekává různý od 7 % až po dvojciferná čísla. Bavíme se tedy o poklesu příjmů pro kraj, který může snadno být i 500 miliónů.

I při nepříliš pesimistických odhadech se kraj může dostat do roků, když mandatorní výdaje převýší jeho příjmy. Tedy si bude půjčovat na provoz. To je nepřípustné.

O rok a čtvrt později se tři ze čtyř zásadních rizik potvrdily. Odpovědný hospodář by minimálně zbystřil, dobrý hospodář by začal bít na poplach a skvělý hospodář by začal šetřit na zbytných výdajích a hledal co kde zlepšit, než dopadne krize v plném rozsahu. Po 7 tučných letech, přišel nejspíše čas 7 let hubených. Bude třeba skutečně uvažovat nad investičními výdaji – prioritu jednoznačnou prioritu by měly mít takové, které mají skutečnou ekonomickou návratnost. (pozn. z pozdějších reakcí zastupitelů za KDU-ČSL je evidentní, že oblíbený ekonom je u nás jednoznačně Keynes a fiskální stimulus)

V médiích jsem několikrát slyšel, že investice do Nové nemocnice nijak neomezí ostatní oblasti, o které se má kraj starat. Je to vůbec ale není možné? Náš kraj bude 4. v republice, co se týče výdajů na veřejnou dopravu, k tomu se utratí 8 mld. Kč za nemocnici, současně dojde k poklesu daňových příjmů a ekonomiky, skončí dotační projekty z EU, které doposud suplovaly slabé vlastní investice do infrastruktury, národní vláda si bude půjčovat snad 200 snad 300 miliard korun – sami neví a nic nenasvědčuje tomu, že by chtěly kraji na nemocnici přispět, když sami mají problém s financováním provozu nemocnic fakultních. Náš kraj? Jako by se nechumelilo. Ti z nás, kteří hospodářství sledují, mají firmy, mají zaměstnance a nejsou závislí ne na veřejném tabulkovém platu, nýbrž na tržní odměně tu bouři vidí a připravují se na ni.

V předložených materiálech k třetímu hlasování o Nové nemocnici, žádné nové odhady vývoje rozpočtu nemáme.

Učinili jsme odhady vlastní – na základě dřívějších informací. A vychází nám, že při trochu pesimistické variantě můžou mandatorní výdaje převážit vlastní příjmy kraje.

Teď bohužel hlasujeme tedy o tom „pozitivním“ pěkném a hezkém – Nové krásné nemocnici. O tom, co to bude stát skutečně tedy, o tom, co kraj bude muset omezit, to se nebavíme.

Doprava to nebude, zdravotnictví to nebude, nebo bude, ale kraj k tomu ještě slibuje Kroměřížské nemocnici další investici do monobloku za 1,5 mld Kč. Radní pro školství si spočetl, že do škol mu bude stačit 1,4 mld Kč a určitě je má. Všechno bude.

Kraj si může samozřejmě půjčit. Ale nynější dluhy se rovnají budoucí nižší výdaje.

Mimo vágních vyjádření do médií o tom, že „všechno bude fajn“ by se slušelo vést debatu věcnou a sdělit občanům i nepříjemné pravdy o tom, že na investice v oblasti sociální prostě bude výrazně méně, navíc v době, kdy populace stárne a těch služeb bude potřeba.

Ochota ušetřit i na triviálních zbytných věcech jako byl například žulový šutr v Tupesech, kde stačila třeba plaketa, byla zatím nulová. Žádný odbor kraje nebude chtít jakkoli snížit provozní výdaje, žádný odbor nebude chtít rušit programy.

Jediné, co v budoucnu kraj omezí budou nové investice. Do cest, do škol, do sociálních služeb.

Závěr:

Dnešní schválení investice do projektové dokumentace za stovky miliónů korun naprosto odporuje principům řádného hospodaření. Všem zde je jasné, že o tom, jak to s nemocnicí bude rozhodnou krajské volby a vyjednávání po nich. Jde o pár měsíců a má smysl počkat.

V dnešní situaci by kraj měl pomoci KTNB a.s. v nutných investicích, které má naplánovány. Ta na vzhledem k hospodářským výsledkům nemá nazbyt vlastních zdrojů. Případné nedostatky jen zhorší její situaci. Není pravda, že je hned investovat 12 miliard a že není možné dělat kvalitní péči v stávajícím areálu. Opravám areálu se nevyhneme ať už hlasování dopadne jakkoli.

Dobrý vládce si drží v krizové situaci rezervu (a kraj ji dnes má!) a použije ji, když je nejhůře. Špatný vládce ji utratí za luxus i když vidí, že skutečná bouře je na obzoru.

PS: Argumenty o tom, že stát musí v krizi investovat – no i kdyby jste tomu věřili, tak je snad důležité investovat do nejlepší varianty.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

1 + 18 =