Jaká byla veřejná beseda o nové nemocnici ve Zlíně?

Chvíli po představení panelistů besedy byl v budově vyhlášen požární poplach s evakuací. Posečkali jsme před budovou, než bylo potvrzeno, že můžeme v besedě pokračovat. Zazněly i nějaké ty konspirační teorie, že požární hlásič někde zmáčkl sám […doplňte sami…]. Další konspirační teorie zazněly i v diskuzi, ale celkově byla beseda kultivovaná. Vystoupili v ní i občané – odborníci v oborech, které se některými aspekty podobných investic zabývají (urbanista, architekt,…)

Mezi panelisty byli kromě našich členů – krajského zastupitele Tomáše Pajonka a člena zdravotního výboru krajského zastupitelstva Jiřího Procházky také:

MUDr. Miroslav Adámek (krajský zastupitel, náměstek primátora města Zlín, STAN)

Ludmila Šromotová (členka petičního výboru „Petice zdravotníků proti omezování fungující a dostupné zdravotní péče v nemocnicích založených Zlínským krajem“)

Ing. Vlastimil Vajdák (člen představenstva KNTB, a.s., pro oblast ekonomickou a provozně-obchodní)

Doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, PhD., (primář oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny KNTB, a.s.)

nemocnice (27 of 64)

Mnoho otázek, směřovaných na Ing. Vajdáka, by však bylo vhodnější položit někomu z těch, kteří investiční záměr připravují, tedy na některé členy krajské Rady. V obecenstvu byl hejtmanův finanční náměstek Ing. Sukop, který některé aspekty ozřejmil.

nemocnice (18 of 64)

Pro veřejnost je velmi obtížné vnímat, kdo má v rozhodování jakou úlohu. Nebylo naší ambicí pozvat beze zbytku kompletní škálu zodpovědných osob. Nechtěli jsme, aby byla beseda v destruktivně-opozičním duchu, ale ani opak – tedy aby byla parádní obhajobou investice při účasti všech klíčových útočníků mančaftu, kopajícího za nový špitál. Chtěli jsme dát lidem možnost pohovořit s mnohými, kteří se věci také intenzivně věnují. Prostě víc než jen informace skrze PR články v médiích.

nemocnice (13 of 64)

Bylo zřetelné, že mezi těmi občany, kteří chtějí k věci něco říci, převažují obavy či odmítání výstavby. Je jich více než těch, kteří vyslovovali podporu záměru. Můžeme z toho vyvodit, že chce-li krajská rada získat pro věc podporu občanů, má co napravovat.

Je pravda, že občanům nejsou veřejně dostupné dílčí analýzy, které mají k dispozici krajští zastupitelé. Některé výtky v duchu „ani jste se nezamysleli nad tím nebo tím“, tak nejsou úplně „spravedlivé“.

Přestože my opoziční zastupitelé tyto analýzy k dispozici máme, nemáme jistotu, že jsou objektivní. Ony jsou totiž všechny, jak se říká anglicky „Too Good To Be True“, čili že vyznívají všechny příliš pozitivně, než aby to mohla být pravda. Obáváme se, že se mohlo stát to, co se někdy stává, že tvůrci analytických podkladů (aniž by si to třeba uvědomovali), udělají to, co vidí na očích svého nadšeného objednatele.

Proto také zahajujeme práci na pořízení oponentského posudku a jsme rádi, že jsme pro tento úmysl zaznamenali mezi lidmi podporu, protože:

2mer1rez

Jsme připravení podobnou besedu zopakovat nejpozději v březnu 2019, kdy budou k dispozici (snad i veřejnosti), nové informace.

nemocnice (44 of 64)

Ing. Tomáš Pajonk,

Zastupitel Zlínského kraje,

předseda Strany svobodných občanů

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

12 + 19 =