Sirotci? Vynechme z toho stát a povolme pomoc

Proč jsem se přidal k deklaraci týkající se přijetí 50 sirotků:

“My bychom však chtěli jasně deklarovat, že patříme k těm, kteří chtějí, aby stát nebránil přijetí syrských sirotků do českých rodin.”

a) jak přijetí, tak nepřijetí člověka v nouzi má řadu argumentů pro i proti.
b) Ano, je to falešná dichotomie. V minimálním státu, ve kterém bych chtěl žít, by taková otázka vůbec nevznikla. O tom, koho si pozve jeden k sobě na návštěvu či do práce druhý nehlasuje. Netýká se ho to. Negativní důsledky řeší hostitel. Ukrývá-li někdo teroristu, je to trestný čin a od toho máme policii a tajné služby.
c) Ano, stávající situace má řadu důvodů, které se ani nediskutují, ani neřeší. Sociální dávky. Obchodní bariéry. Kvazihumanitární pomoc. Vývoz demokracie. Virtue-signaling levice. Ano to všechno vnímám.
d) Ano, řešíme důsledky. Pro Svobodné je však důležité i na zcestné diskuse z hlediska toho, jak mít možnost co nejlépe vysvětlit příčiny a jejich řešení. Neboť svoboda JE řešení. I problému migrace.
e) Stát, bohužel, nabízí jen jedno řešení. Pro všechny. To je špatně.
f) Proč bychom měl stát na straně přijetí padesáti sirotků? Protože budeme mít možnost aspoň trochu vysvětlit naši motivaci. Vysvětlit, že naší motivací je změnit agendu státu tak, aby do takovýchto věcí nezasahoval. Aby “imigrant přijatý jedním” nebyl zátěží pro druhého. Ba dokonce – aby stát svojí čiností migraci nezpůsoboval (viz bod c)).
g) Protože pokud bychom byli na straně těch, kteří sirotky přijmout nechtějí (a vím o mnoha zcela racionálních důvodech, proč toto stanovisko zastávat), naše důvody by byly stejné jako důvody těch, kteří jako cíl nechtějí svobodu jednotlivce, ale jednotný šik občanů, pro které je prvořadá prosperita státu, pro ty, kteří mají názor, že občan odvozuje svoje práva od toho, co mu dovolí stát. Co mu dovolí dělat se svým tělem, se svým majetkem. Tito lidé mají tendenci se za svobodu schovávat, neboť ji chápou jako svobodu státu. Svoboda jednotlivce je pro ně až druhořadá.
h) Pojďme vysvětlovat důvody, proč se, byť s určitým sebezapřením, kloníme spíše k přijetí oněch padesáti sirotků. Protože víme, že je to naprosto nesystémové a nic neřešící. Pojďme říci, že bychom na nich chtěli ukázat, jak zhovadilý je systém, kdy stát lidem říká, co mají jíst, pít, kouřit, kde mají či nemají být, kdy stát lidi léčí, vzdělává, přepravuje, informuje a vychovává. Jak zhovadilý je systém, kdy stát podporuje líné a nezodpovědné a obírá aktivní a zodpovědné. Že to jsou všechno důvody, kvůli kterým se sem hrnou ti, o které (právem) nestojíme. A že my chceme tento systém změnit. Tak, aby každý maximálně zodpovídal za svoje rozhodnutí, včetně rozhodnutí o přijetí či nepřijetí někoho z ciziny. Na svém a za své.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

three × two =