Tři firmy, jeden vlastník a třetina veškerých dotací na firemní inovace Zlínského kraje

Pan hejtman Čunek nedávno použil pro rozdávání krajských peněz vznešené slovní spojení
„rozprostírání dobra po kraji“. Pokud si takové rozprostírání představíte, jistě očekáváte, že bude
rovnoměrné.

 

V případě tzv. inovačních voucherů se to ovšem nepodařilo. Rada v lednu 2018 rozdala
celkem 1 832 500 korun. Téměř třetinu, přesně 573 000 korun, totiž v součtu dostaly tři společnosti,
které mají shodného vlastníka. Formálně je to v pořádku, protože krajská rada může dle zákona o
krajích rozhodovat o jednotlivých výdajích do výše 200 000 korun. Maximální dotace na jeden
„inovační voucher“ byla stanovena na 195 000 korun. A jednotlivé žádosti tento limit nepřekročily.
Rozhodně tu ale ono „rozprostírání dobra“ není rovnoměrné.

Inovační vouchery jsou jakési poukázky pro firmy na nákup např. služeb designérů. Nahlédneme-li do
programového dokumentu tohoto dotačního programu, najdete v něm tvrzení, že mnoho
poskytovatelů inovačních služeb v kraji má za své zákazníky výrobce polotovarů, kteří nemají na to,
aby si sami zaplatili inovace produktové a marketingové. Pokud se však podíváte na výrobky oněch tří
společností, na první pohled poznáte, že na designu a marketingu tyto firmy rozhodně nešetří již nyní.
Krajští radní zřejmě skutečně mají v úmyslu pomoci těm slabým, kteří si inovační služby nemohou
dovolit. Ve skutečnosti však posílili jejich konkurenci, která je silná a očividně do inovací průběžně
investuje. A my tvrdíme, že to tak dopadá velmi často. Proto také různé dotace často kritizujeme.

Přestože se mnohé z nich zdají být na první pohled prospěšné, při zvážení širších souvislostí už to tak
jednoznačné není. Svobodní trvají na tom, že kraj nesmí křivit podnikatelské prostředí a má
přednostně pečovat o svou infrastrukturu, např. o silnice. To, co by firmy ušetřily, kdyby nemusely
tak často opravovat svá auta ničená zdevastovanými silnicemi, to by mohly samy investovat například
právě do inovací.

 

Ing. Tomáš Pajonk
Helena Lasztoviczová

Krajští zastupitelé za Stranu svobodných občanů

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

8 + six =