Příspěvky

Okamurovi psi

… aneb jak neřešit problém, když jste poslanec.

Dle mnoha ozývajících se hlasů je v Teplicích problém s občanským soužitím, nepořádkem v parku a snad dochází i k házení kamenů na psy.

Poslanec Tomio Okamura zvolil (z jeho pozice) dost možná nejhorší způsob jak tento problém řešit. Projde se tam se psem!

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Okamura-se-v-Teplicich-pred-arabskymi-hosty-v-patek-vecer-projde-s-pejskem-385332

Rozhodl se připojit ke skupině občanů lázeňských Teplic, kteří se rozhodli řešit spory s arabskými lázeňskými hosty hloupou provokací. Nemohu vědět, nakolik závažné jsou konflikty v Teplicích, stejně jako nemohu vědět, kdo je více na vině. Ostentativní venčení psů před lidmi, které takové jednání z nějakého důvodu pohoršuje, nepatří do slušné společnosti, ani do politiky. Pokud lázenští hosté porušují pravidla, pak musí zasáhnout příslušné autority (MP, PČR), nikoliv majitelé psů.

Kdyby Arabové Okamuru provokovali modlitbami pod jeho okny, nebo kdyby požadovali po jeho partnerce, aby nosila nikáb, bylo by jejich chování podobně nepřijatelné. V takových situacích totiž jde pouze o to, kdo jako první ztratí nadhled a uštědří první pohlavek. Druhá strana pak může začít křičet, kterak byla napadena agresivními fanatiky.

Mám rád takovou politiku, která usiluje o pevná a jasná pravidla ve společnosti, která plodí největší možnou harmonii. Mám důvěru v lidi a věřím, že svoboda a zodpovědnost je tou správnou cestou. Cítím se proto být v opozici vůči všem těm politikům, kteří štvou různé skupiny lidí proti sobě a svou kariéru staví výlučně na negativismu.

Svobodní lidé mají pochopitelně nezcizitelné právo chovat se jako pitomci.

Takové jednání ale většinou nikomu úspěch ani uznání nepřinese. Pokud se poslanec Okamura rozhodl vydat touto cestou, pak nezbývá než doufat, že z politické “smrtelné postele”, kam jej poslaly jeho politické eskapády, se již nikdy nezvedne.

Co jiného mohl Tomio Okamura dělat? Zdokumentovat stížnosti svými asistenty, nebo osobně.

Přijet do Teplic, předat je městské nebo státní policii (slyšel jsem, že prý padají výhrůžky, nabídky ke kuplířství apod.). Setkat se se svým parlamentním kolegou, senátorem Kuberou (t.č. starostou Teplic). Pokud by policie nereagovala, primátor neurgoval policii městskou, může Tomio interpelovat ministra vnitra. Je to poslanec parlamentu české republiky.