Příspěvky

Krajské poklady

Zlínský kraj odměnil poctivého nálezce železného meče z doby laténské 10 000 Kč. Radní tak učinili nad rámec zákonné odměny. Myslím, že udělali dobře a takový postup chválím.

Pan Brázdil z Holešova náhodou nalezl v zemi meč. Okamžitě to ohlásil. Dle zákona o státní památkové péči paragrafu 23, nálezy v zemi patří kraji. Pokud učiníte nález náhodou a neprovádíte archeologický průzkum, pak máte nárok na odměnu až do výše 10 % z odhadované ceny. Tu krajský úřad také uznal a činí 1100 Kč, což je dle mého názoru spíše malá částka za něco tak vzácného.

Podobný případ se stal před nedávnem také v Jihomoravském kraji, kde za zlatý poklad v hodnotě 1,5 mil. Kč dostali nálezci 20 000 Kč (a byli docela dlouho ponecháni v tmách zda vůbec něco dostanou).

Je zvláštní, že nálezci vzácných archeologických artefaktů jsou ponecháni kompletně ve tmách, zda nějakou odměnu vůbec dostanou (zákon stanovuje horní hranici, úřad nemusí nikomu dát nic) a pokud jim je prokázáno, že dělali “nepovolený” archeologický výzkum, tak to může být i na pokutu. Ochrana kulturního dědictví (hlavně památkáři) je u nás pro vlastníky nadměrné břímě a místo pozitivní motivace je častěji využívána motivace negativní (pokuta, odebrání, povolení, povinnost).

V tomto konkrétním případě jihomoravský kraj budoucím nálezce pokladů spíše odradil.

Zlínský kraj udělal daleko vstřícnější krok. A to je dobře!