Příspěvky

Proslov k nové nemocnici – Zastupitelstvo Zlínského kraje

K investičnímu záměru a obecně k návrhu B, který nám byl před půlrokem představen máme jako Svobodní, tyto tři hlavní výhrady. 

 

 1. Urbanisticko poziční: Starý areál je blíže pacientům a vybudování moderní nemocnice v jeho místě má tyto výhody 
 1. Nevzroste vzdálenost do nejbližší nemocnice pro velkou část obyvatel Zlínského kraje. Nedojde k dalšímu odlivu služeb z částí kraje, které mají infrastrukturu a dostupnost celkově horší. Pro velkou část občanů Luhačovického zálesí, Slavičína, Brumlova, údolí Senice a dalších jednoznačně u varianty Malenovice vzroste vzdálenost a čas ve kterém se dostanou do nejbližší nemocnice. Pro mnoho dalších občanů (Vsetínsko) vzroste vzdálenost k nejbližší nemocnici s tericální péčí. Tohle je věc, která se přesunem zásadně změní k horšímu. Pro průměrného občana Zlínského kraje se vzdálí nejbližší nemocnice o 5,13 % dojezdových minut. 
 1. Nedojde k zastavění dalších tisíců metrů čtverečních úrodné půdy. 
 1. Pacienti nepřijdou o unikátní prostory „lesoparku“ nemocnice. 
 1. Urbanistické řešení Zlína z dob T.Bati, kdy na východě se žije a léčí, v centru se baví a na západě je průmysl zůstane bude zachováno, nedojde k zásadním změnám v pohybu obyvatel a spoustě nyní naprosto neočekávaných dopadů (ceny nemovitostí, očekávání obyvatel atd.) Je konzervativní volbou, když mohu neměnit – dispozice organicky vzniklé. 
 1. Námitka, že stavba / přestavba bude nepříjemná toto nevyvažuje – cena toho, že stavba bude na horším místě 50 let a více let je v součtu pro všechny občany vyšší. 
 1. Námitka, že rekonstrukce nedokáže být moderní, nebo bude horší než monoblok logisticky, je dle mého lichá – žádné relevantní srovnání dodáno nebylo a jen málo se třeba hledala se varianta, jak postavit „monoblok“ ve starém areálu, navíc polyblok není méně moderní. 
 1. Procesně rozhodovací nebyla žádná férová soutěž variant a při výběru nejlepšího řešení jsme zcela přeskočili fázi “soutěže / výběru koncepcí”. Proč je konkurence dobrá? To je jasné všem. 
 1. V úvodní prezentaci (která by dala považovat za nějakou formu zatáhnutí zastupitelů do hry) byly chyby (např. že areál je v záplavovém území apod, že je problém s Gahurovým prospektem). Nicméně tato prezentace, kterou zastupitelé nijak neschválili a ani nevzali na vědomi rozhodla, že probíráme jen jednu variantu, co s krajským zdravotnictví. Dokonce bylo argumentováno, že schválením nákupu pozemků, jsme přeci dali souhlas! Nedali.  
 1. Zastupitelé nedostali žádné prostředky hledat a hájit varianty jiné. Hejtman si bez vědomí rady nechává vypracovávat studie. Vyrovnat informační nerovnováhu pro zastupitele měl oponentní posudek. Tam, ale dvakrát hejtman de-facto rozhodl, že do toho, jak ho zadá nikdo mluvit nebude. Tím zastupitele bez zastoupení v Radě vyřadil ze hry. Naštěstí si posudky získali sami. 
 1. PR a marketingová šou v Okně do kraje, na minulých zastupitelstvech – poradci na objednávku (třeba pan Ševčík, který nám řekl, že příjmy kraje se nikdy nemůžou snížit apod.) To vše jsou signály, že férovou soutěž variant jedna strana nechce. 

Je pravda, že dobré rozhodnutí může padnout i při špatném rozhodovacím procesu, variant naštěstí není mnoho, ale špatný rozhodovací proces teď je předzvěstí dalšího špatného vedení projektu, kde už jsou detaily, pečlivost a ochota naslechnout i jiný názor zásadní a chyby stojí miliardy 

 1. Právní a finanční 
 1. Dát radě bianco šek na 8 mld. Kč a 10 % plánovaných víceprací bez dalšího vlivu zastupitelů na projekt? 
 1. Finanční riziko a souběh s obrovským navýšením do krajské dopravy. Toto bylo nyní z části vyřešeno. 
 1. Výše nájmu pro KTNB => nutný vysoký provozní zisk KTNB, který se dá zajistit pouze nízkými personálními náklady 

 

Video celého projevu zde:

 

 

Tato investice je pro náš kraj naprosto klíčová a rozhodně o jeho hospodaření na generace dopředu. Nenechme se ukonejšit slovy hejtmana a raději pečlivě zvažme všechny varianty. 

 

Tomáš Pajonk 

 

Zastupitel Zlínského kraje, předseda Svobodných 

Svobodní jdou do ulic – nová nemocnice ve Zlíně

V posledních měsících rezonuje Zlínským krajem mimo plánovaného obřího zvýšení nákladů na dopravní obslužnost také kauza nové nemocnice ve Zlíně. I díky práci Svobodných v zastupitelstvu, kteří projekt dlouhodobě kritizují a volají po větší kontrole ve stylu rčení „dvakrát měř, jednou řež“, se zastupitelstvo dostává na křižovatku. A je pouze a jenom na lidech, jak zapůsobí na své volené zástupce.

Hejtman Čunek prosazuje projekt nové nemocnice s velkou vervou a své oponenty se snaží převálcovat svou suverenitou a domnělou odborností celého projektu. Při tom také účelově obchází zastupitelstvo, a to na hraně zákona. Pro komunikaci na venek používá veškeré možné a i nemožné kanály Zlínského kraje, které má k dispozici a stránku po stránce krmí voliče propagandou jediného správného řešení.

Svobodní, spolu se svými koaličními partnery – Soukromníky začali jako první aktivně bránit nezodpovědnému a haurskému jednání. Ve spolupráci s dalšími politickými stranami prosadili realizaci nezávislého oponentního posudku, jehož provedení ovšem bylo pouhou fraškou, kdy hejtman Čunek předložil pouze dvoustránkový elaborát dodaný místní univerzitou. To zastupitelstvu v čele se Svobodnými nestačilo a požadovali posudek, který by reálně odpovídat na otázky, které si zastupitelé ve spojitosti s projektem kladou. Protože hejtman již podruhé od účasti na tvorbě zadání oponentního posudku (za použití stejného podvodu) odstranil zástupce všech ostatních „nelidových“ stran, požádali jsme o odborné posouzení další odborníky. Na rozdíl od hejtmanových posudků odhalily závažné nedostatky investičního záměru.

Kvůli nepřehlednosti situace a protichůdnosti tvrzení z oficiálních a neoficiálních zdrojů musí Svobodní vyjít do ulic, kde zastupitelé Tomáš Pajonk a Helena Lasztoviczová spolu s krajským předsedou Svobodných Jiřím Procházkou, členem zdravotního výboru krajského zastupitelstva, osobně promluví s občany, které téma zajímá.

Více informací lze dohledat zde:

–          Výzva zastupitelů: http://zlinskykraj.svobodni.cz/2019/06/zastupitele-vyzyvaji-hejtmana-a-krajskou-radu-zastavte-pripravy-projektu-nove-nemocnice-v-malenovicich/

–          3 nezávislé odborné posudky v rozporu s těmi, které objednal hejtman Čunek: http://zlinskykraj.svobodni.cz/2019/06/expertni-stanoviska-potvrzuji-zamer-nove-nemocnice-v-malenovicich-ma-vazne-nedostatky/

Pokud vás situace zajímá, dojděte na náměstí Míru ve středu 12.6. Na místě budeme od 11 do 17 hodin a zodpovíme veškeré dotazy týkající se problematiky nemocnice osobně.

Tomáš Pajonk

Zastupitel Zlínského kraje, předseda Svobodných