Příspěvky

Dopis z Bruselu – co mi to připomíná …

V dopisech z Bruselu se většinou dozvíme, jacípak to jsme zpátečníci a kterou to normu ještě nemáme dostatečně znormovanou, směrnici přijatou a evropsky nepřípustnou odlišnost odstraněnou.

A tak vždy, když vidím v titulcích sousloví “Dopis z Bruselu“, tak se mi připomene tato písnička (já ji tedy znám skrze Jarka Nohavicu, ne až tak v tomto znění).

Slyšíte tam paralely? Nemohu pomoci, ale já ano. Jen místo brigádníků nám pošlou tak leda úředníky. A místo těžkého průmyslu, budujeme přerozdělovací instituce. Obojí je samozřejmě špatně.

A ano, je docela dobře možné, že zakázka na monitorovací systém nebylo pořádně monitorovaná, ale o to tu nejde. Pokud jsou základní motivace v systému nastavené na podporu korupčního jednání, pak ani šest vrstev monitorování nic nespasí.

To že dotace vytvořily korupční prostředí není totiž zdaleka českým jevem. To je jevem celoevropským. Také ČR není v zásadě žádnou černou ovcí EU (bohužel, zbytečné regulace bychom ignorovat měli). Zde je například graf, které státy nejvíce porušují legislativu EU.

Počet porušení EU práva do roku 2013 podle země.

Řešením podobných problémů je nezbytné přerozdělování totálně decentralizovat. Pak mohou lidi dobře hodnotit a volit, jakou lokální míru přerozdělování jsou ochotni ustát. Vrátit samosprávě samosprávu. Pak se nebude muset prosit o každou korunu Brusel. A v Zašové si pak třeba koupí multikáru z vlastního rozpočtu, místo toho, aby museli prosit Brusel a řešit monitorovací systém.

WP_000700